Generalforsamling 2019

Generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

25. april 2019 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden.
 3. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen.
 8. Valg
  1. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
   På valg er Arne Juel Jensen, Gitte Elleby Jørgensen og Mette Langthjem Bertelsen
   Suppleanter
   På valg er Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested
  2. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er Klaus Agerskov
   Suppleant
   På Valg er Camilla Ravn
 9. Eventuelt