Kære jubilarer på Tølløse Privat- og Efterskole

Elevstævnet er aflyst/udskudt
I en tid, hvor end ikke skolens nuværende elever må komme på skolen, ser vi os ikke i stand til at gennemføre elevstævnet på vanlig vis og tidspunkt. Vi ved ikke, hvordan udviklingen vil blive mht. både vaccinationer og forsamlingsforbud. Vi har derfor med stor beklagelse besluttet, at vi heller ikke i dette skoleår kan afholde vores elevstævne.

Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at elevstævnet i 2022 bliver noget ud over det sædvanlige, hvor vi både inviterer nye jubilarer og samler op på de to år med aflyste elevstævner.

Vi skal nok informere mere konkret, så snart vi har rammerne på plads for dette spændende arrangement.

Jubilarerne i 2021 er følgende årgange fra højskole, realskole, realkursus, præliminærkursus, dagskole og efterskole: 1956, 1961, 1966, 1971, 1981, 1996 og 2011.

Herudover får I linket til Skolens årsskrift, som i år udgives online på adressen https://www.tpoe.dk/arsskrift2020/ 

Venlig hilsen

Henrik Kristiansen

Forstander

Tølløse Privat- og Efterskole

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram