Kære skolekredsmedlemmer!

Så er vi kommet godt i gang med 2022 på Tølløse Privat- og Efterskole, og derfor vil vi også gerne sende denne nytårshilsen til alle jer i skolekredsen.

I er som skolekredsmedlemmer med til at udgøre fundamentet for skolen, og det vil vi gerne sige jer tak for. Tak både til jer, som trofast har bakket op gennem mange år, og til jer der for nylig er kommet til.

Corona-pandemien sætter fortsat sit præg på skolens dagligdag, mindre præget af frygt og med knapt så voldsomme restriktioner som tidligere, men med et mærkbart sygefravær til følge, blandt både elever og ansatte.

Alligevel lykkes det uge efter uge både at bedrive god undervisning og at skabe oplevelser af fællesskab og samvær, som former og udvikler skolens 375 elever.

Senere på året ser vi frem til både gallafest på privatskolen, linjeuge på efterskolen og endnu senere skolernes generalforsamling. Og forhåbentlig lykkes det også i dette skoleår at genstarte vores elevstævne, som nu er blevet aflyst/udskudt hele to gange.

Vi vil senere på vinteren og først på foråret vende tilbage – med det nye årsskrift og med nyt fra skolen i øvrigt, og så håber vi på god opbakning til generalforsamlingen, som er planlagt til den 21. april.

Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er fortsat 50 kroner om året, og for at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt senest 4 uger før.

 

Med varme hilsener i en kølig tid på egne og skolens vegne
Henrik Kristiansen

Forstander
Tølløse Privat- og Efterskole

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram

Betaling af kontingent:

MobilePay: 44065 – husk at angive navn i beskedfeltet.

Kontingentet kan også indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229 - Husk at skrive navn i tekstfeltet.

Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.