Kære medlem(mer) af Skolekredsen på Tølløse Privat- og Efterskole

Vi sender hermed link til Skolens årsskrift, som i år udgives online på adressen https://www.tpoe.dk/arsskrift2020/ . Hæftet giver et indtryk af dagligdagen på skolen, og denne gang ikke mindst livet på en skole under en pandemi. Skolen er ramme om dagligdagen for ca. 400 teenagere og ca. 50 medarbejdere, og jeg oplever, at vi er en skole, som udvikler sig samtidig med, at vi holder fast i vores værdigrundlag. Skolekredsen er med til at udgøre fundamentet for skolen, og vi vil gerne sige tak, fordi så mange trofast holder fast i at være en del af det fundament, ligesom der er grund til at glæde sig, hver eneste gang nye kommer til.

Kontingent
Kontingentet for 2021 er fortsat 50 kr. pr. medlem. For ægtefæller bliver kontingentet således 100 kr.

Kontingentet indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn,
reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229.
Husk at skrive navn i tekstfeltet.

Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 44065 – husk også her at angive navn i beskedfeltet

Beløb udover kontingent går til jubilæumsfond og elevstøttekonto.

Beløbet bedes indbetalt senest den 11. marts 2020. Hermed vil du også opnå stemmeret på generalforsamlingen, som er planlagt til den 27. april.

Elevstævnet er aflyst/udskudt
I en tid, hvor end ikke skolens nuværende elever må komme på skolen, ser vi os ikke i stand til at gennemføre elevstævnet på vanlig vis og tidspunkt. Vi ved ikke, hvordan udviklingen vil blive mht. både vaccinationer og forsamlingsforbud. Vi har derfor med stor beklagelse besluttet, at vi heller ikke i dette skoleår kan afholde vores elevstævne.

Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at elevstævnet i 2022 bliver noget ud over det sædvanlige, hvor vi både inviterer nye jubilarer og samler op på de to år med aflyste elevstævner.

Vi skal nok informere mere konkret, så snart vi har rammerne på plads for dette spændende arrangement.

Skolens generalforsamling 2021

Dette brev er også en indkaldelse til skolens generalforsamling den 27. april 2020 kl. 19.30. Dagsordenen er endnu ikke helt fastlagt, men den foreløbige dagsorden kan ses på https://www.tpoe.dk/generalforsamling2021/  Den endelige dagsorden kan ses samme sted efter den 24. marts 2021.

 

Venlig hilsen

Henrik Kristiansen

Forstander

Tølløse Privat- og Efterskole

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram