Kære skolekredsmedlemmer!

Først skal vi gøre opmærksom på, at skolernes bestyrelse har konstitueret sig på ny, hvilket betyder, at Gitte Elleby nu er bestyrelsesformand og Søren Kofoed næstformand. Peter Krogh fortsætter i bestyrelsen, men efter eget ønske som ’menigt medlem’.

Og så er vi i øvrigt kommet godt i gang med 2024 på Tølløse Privat- og Efterskole. Vi bevæger os nu ind i en periode med særlige uger, hvor efterskolen tager til Norge, mens privatskolen har projektuge og fejrer gallafest.

Som tidligere nævnt er der i år flere ledige pladser i privatskolens 7. klasser, men i øvrigt er elevtallet stabilt, og 10. klasse næste år ser ud til at blive rigtig stor. På efterskolen er der ca. 140 elever, som kan se frem til blandt andet linjeugen, med sportslinjetur og TPOE-show – og mange andre spændende oplevelser.

Som skolekredsmedlemmer er I med til at udgøre fundamentet for skolen og dens vigtige opgave, og det vil vi gerne sige jer tak for. Allerede nu vil vi derfor pege på to vigtige arrangementer i løbet af foråret. Generalforsamlingen bliver i år afholdt onsdag 24. april kl. 19.30, og elevstævnet bliver 4. maj. Til elevstævnet inviteres skolens jubilarer, men til den første del kl. 14.30 i samlingssalen er alle skolekredsmedlemmer hjerteligt velkomne. 

Med hensyn til det kommende skoleår har vi tirsdag 6. februar info-aften for dem, der allerede er skrevet op til næste års 7. klasser, og vi ser frem til en rigtig god aften med de kommende elever. Med hensyn til efterskolen er der fortsat stor interesse, og man skal gerne skrives op mindst et par år i forvejen for at være sikker på at få plads.

Med varme hilsener på egne og skolens vegne
Henrik Kristiansen

Forstander
Tølløse Privat- og Efterskole


PS! Kontingent for medlemskab af skolekredsen er fortsat 50 kroner om året, og for at have stemmeret ved generalforsamlingen skal det være indbetalt senest 4 uger før, dvs. inden påske.

Kontingentet kan indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229. Husk at skrive navn i tekstfeltet. Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 317423 – husk også her at angive navn i beskedfeltet
Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram

Betaling af kontingent:

MobilePay 50 kroner til : 317423 – husk at angive navn i beskedfeltet.

Kontingentet kan også indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229 - Husk at skrive navn i tekstfeltet.

Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.