Kære skolekredsmedlemmer!

Så er vi kommet godt i gang med 2023 på Tølløse Privat- og Efterskole, og derfor vil vi også gerne sende denne hilsen til alle jer i skolekredsen.

En særlig uge nærmer sig sin slutning – hele efterskolen har været i Norge, med naturoplevelser og udfoldelse på ski, mens privatskolen har fejret gallafest, efterfulgt af en uge med projektopgaver og emnearbejde med musikvideoer.

Ligesom sidste år er skolen godt fyldt, med i alt 375 elever, der i efteråret alle var på lejrskoler/ture, og senere på året kommer blandt andre højdepunkter efterskolens linjeuge, med sportslinjetur og TPOE-show.

Men vigtigst af alt er den gode hverdag med undervisning og samvær, der giver både faglig, personlig og social udvikling for elevflokken.

Som skolekredsmedlemmer er I med til at udgøre fundamentet for skolen og dens vigtige opgave, og det vil vi gerne sige jer tak for.  Og allerede nu vil vi også gerne pege på to vigtige arrangementer i løbet af foråret. Generalforsamlingen bliver i år afholdt torsdag 20. april kl. 19.30, og elevstævnet bliver 13. maj. Til elevstævnet inviteres alle jubilarer, men til den første del kl. 14.30 i samlingssalen er alle skolekredsmedlemmer hjerteligt velkomne.

Ser vi frem mod næste skoleår går det noget langsomt med elevoptaget til privatskolens 7. klasser. Tirsdag 7. februar har vi info-aften for dem, der allerede er skrevet op, og vi håber på og regner med, at denne aften bliver startskuddet til, at endnu flere vil skrives op. Sikkert er det dog, at vi ligesom de foregående år vil få tre 7. klasser i skoleåret 2023-24. Med hensyn til efterskolen er der fortsat stor interesse, og man skal gerne skrives op mindst et par år i forvejen for at være sikker på at få plads.

 

Med varme hilsener på egne og skolens vegne
Henrik Kristiansen

Forstander
Tølløse Privat- og Efterskole

 

PS! Kontingent for medlemskab af skolekredsen er fortsat 50 kroner om året, og for at have stemmeret ved generalforsamlingen skal det være indbetalt senest 4 uger før.

Kontingentet kan indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229. Husk at skrive navn i tekstfeltet. Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 44065 – husk også her at angive navn i beskedfeltet
Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram

Betaling af kontingent:

MobilePay 50 kroner til : 44065 – husk at angive navn i beskedfeltet.

Kontingentet kan også indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229 - Husk at skrive navn i tekstfeltet.

Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.