Kære modtagere af nyhedsbreve fra Tølløse Privat- og Efterskole

Vi sender hermed link til Skolens årsskrift, som i år udgives online på adressen https://www.tpoe.dk/arsskrift2020/ Hæftet giver et indtryk af dagligdagen på skolen, og denne gang ikke mindst livet på en skole under en pandemi. Skolen er ramme om dagligdagen for ca. 400 teenagere og ca. 50 medarbejdere, og jeg oplever, at vi er en skole, som udvikler sig samtidig med, at vi holder fast i vores værdigrundlag.

Vi er desværre nødt til at aflyse/udskyde skolens traditionelle elevstævne, men håber at kunne gennemføre generalforsamlingen som planlagt.

Elevstævnet
I en tid, hvor end ikke skolens nuværende elever må komme på skolen, ser vi os ikke i stand til at gennemføre elevstævnet på vanlig vis og tidspunkt. Vi ved ikke, hvordan udviklingen vil blive mht. både vaccinationer og forsamlingsforbud. Vi har derfor med stor beklagelse besluttet, at vi heller ikke i dette skoleår kan afholde vores elevstævne.

Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at elevstævnet i 2022 bliver noget ud over det sædvanlige, hvor vi både inviterer nye jubilarer og samler op på de to år med aflyste elevstævner.

Vi vil informere mere konkret, når rammerne er på plads for dette arrangement.

Skolens generalforsamling 2021

Skolens generalforsamling er planlagt til den 27. april 2020 kl. 19.30, og vi håber at kunne gennemføre den som planlagt. Dagsordenen er endnu ikke helt fastlagt, men den foreløbige dagsorden kan ses på https://www.tpoe.dk/generalforsamling2021/  Den endelige dagsorden kan ses samme sted efter den 24. marts 2021.

 

Dagligdagen lige nu

Her og nu har vi nogle ganske få efterskoleelever på skolen, mens vi spændt afventer nye udmeldinger fra myndighederne om, hvornår eleverne kan begynde at vende tilbage. Det er ikke uden problemer kun at kunne mødes på afstand, men både ansatte og elever – og elevernes familier – gør en kæmpe indsats for, at det bliver så godt som overhovedet muligt. Og indimellem overraskes vi fortsat over, hvor meget mange af eleverne får ud af denne reducerede måde at gå i skole på. Samtidig er der slet ikke nogen tvivl om, at vigtige dimensioner kommer til at mangle – både i undervisningen og i den dannelse og personlige udvikling, som vi sætter så højt. Så uanset de nye udfordringer, som uden tvivl vil følge med, glæder vi os meget til at mødes igen med vores elever.

 

Venlig hilsen

Henrik Kristiansen

Forstander

Tølløse Privat- og Efterskole

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram