Generalforsamling 2021

Generalforsamling udskudt

Bestyrelsen på Tølløse Privat- og Efterskole vedtog på sit seneste møde at udskyde den ordinære generalforsamling til 26. august 2021 kl. 19.30. Årsagen til udskydelsen er de corona-restriktionerne, der var gældende på den oprindelige dato, som bl.a. betød, at selv privatskolens egne elever kun måtte komme på skolen hver anden uge, og en kraftig opfordring fra myndighederne til at udskyde alle møder med fremmøde på skolen, hvor det kunne lade sig gøre.

Udskydelsen af generalforsamlingen betyder, at man fortsat kan nå at betale til skolekredsen og dermed opnå stemmeret på generalforsamlingen, hvis indbetalingen sker senest d. 14. juli 2021.

 

Mvh

Henrik Kristiansen

Forstander

 

-----------------

Betaling af kontingent: 

Kontingentet for 2021 er fortsat 50 kr. pr. medlem. For ægtefæller bliver kontingentet således 100 kr.

 

Kontingentet indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn,

reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229.

Husk at skrive navn i tekstfeltet.

 

Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 44065 – husk også her at angive navn i beskedfeltet

 

 

 

------------

 

 

Dagsorden for generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

26. august 2021 kl. 19.30

 

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

  1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden
  2. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden
  4. Indkomne forslag

Forslag fra Kurt Gjerrild

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til

1.     at fremme dialogen mellem bestyrelsen / skolen og skolekredsen

2.     at tage initiativer, der har til formål at få kontakt til nye skolekredsmedlemmer.

 

5. Bestyrelsens forslag

  • Ingen

 

6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen

  • Kontingentet foreslås uændret 50 kr. pr. år

 

7. Evaluering. Fremlæggelse af privatskolens selvevalueringsresultater v Carsten Overbeck

 

8. Byggesagen
Opdatering vedr. byggeri af ny samlingssal mm. v. Henrik Kristiansen

 

9. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
På valg er Gitte Elleby, Mette Langthjem Bertelsen og Arne Juel Jensen

Valg af suppleanter

10. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Klaus Agerskov

Valg af suppleanter

10. Eventuelt