Skolepenge

Prisen for at gå på efterskole afhænger af dine forældres indkost. Hvis du vil regne ud, hvad det vil koste, kan du bruge nedenstående formular.

Prisen for at gå på Tølløse Efterskole:

2018/2019

Skolepenge for 2018/19  er 2260 kr. pr. uge i 42 uger. Dertil kommer startbeløb og rejsekasse. Startbeløb på 1.500 kr.betales ved optagelse.

Rejsekassen 2018/19 er på 3.500 kr. Dette beløb betales senest 1. april 2018.

2019/2020

Skolepenge for 2019/20  er 2280 kr. pr. uge i 42 uger. Dertil kommer startbeløb og rejsekasse. Startbeløb på 1.500 kr.betales ved optagelse.

Rejsekassen 2019/20 er på 3.500 kr. Dette beløb betales senest 1. april 2019.

Der er ikke yderligere egenbetaling, medmindre der er tale om helt ekstraordinære og ”private” ydelser, f.eks. soloundervisning i vores musikskole eller ekstraordinært forbrug i et værkstedsfag, f.eks. tøj, smykker etc. 

Forældrebetalingen er ikke det samme som skolepengene. Staten giver tilskud til betalingen. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag. 

Vi ansøger på elevens/forældrenes vegne Uddannelsesstyrelsen om statslig elevstøtte.

Du finder præcise tal og yderligere information her.

Vi forventer, at betalingen af skolepenge tilmeldes til PBS.

Du er altid velkommen til at kontakte os om skolepengenes størrelse. tpoe@remove-this.tpoe.remove-this.dk 

Beregn prisen for et efterskoleophold

Prisen for at gå på efterskole afhænger af dine forældres indkomst. Det er nemlig sådan at staten yder et tilskud til opholdet, og størrelsen på tilskuddet afhænger af hvor meget dine forældre tjener. Hvis dine forældre er skilt, er det indkomsten fra din folkeregisteradresse, altså der hvor du bor, der bestemmer der. Hvis din mor eller far bor sammen med en ny samlever, er det stadig hustandens samlede indkomst man regner ud fra. 

Hvis du vil se hvad det koster at gå på efterskole, kan du taste dine forældres indkomst ind i udregneren nedenfor. Du kan eventuelt læse efterskoleforeningens forklaring af hvordan prisen regnes ud her. 

Er prisen for et efterskoleophold fradragsberettiget?

Nej, prisen for et efterskoleophold er ikke fradragsberettiget. Udgifterne til et efterskoleophold betegnes som et privatanliggende, og er derfor ikke fradragsberettiget. Dette gælder både for forældre, der er samlevende og for forældre som ikke bor sammen. 

Udgiften til et efterskoleophold gør heller ikke noget ved størrelsen af børnebidrag, hvis forældrene ikke er samboende. 

Alle elever får tilskud af staten til at gå på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra forældrenes indkomst.