Skolepenge - Find din pris for at gå på efterskole

Prisen for at gå på efterskole afhænger af dine forældres indkomst. Hvis du vil regne ud, hvad det vil koste, kan du bruge nedenstående formular.

Prisen for at gå på Tølløse Efterskole:

2024/25

Skolepenge for 2024/25  er 2720,. kr. pr. uge i 42 uger. Dertil kommer optagelsesbeløb og startbeløb. Optagelsesbeløb på 2.000 kr. betales ved optagelse.

Startbeløb 2024/25 er på 4.000 kr. Dette beløb betales senest 1. april 2024.

 

Der er ikke yderligere egenbetaling, medmindre der er tale om helt ekstraordinære og ”private” ydelser, f.eks. soloundervisning i vores musikskole eller ekstraordinært forbrug i et værkstedsfag, f.eks. tøj, smykker etc. 

Forældrebetalingen er ikke det samme som skolepengene. Staten giver tilskud til betalingen. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag. 

Vi ansøger på elevens/forældrenes vegne Uddannelsesstyrelsen om statslig elevstøtte.

Du finder præcise tal og yderligere information her.

Vi forventer, at betalingen af skolepenge tilmeldes til PBS.

Du er altid velkommen til at kontakte os om skolepengenes størrelse. tpoe@remove-this.tpoe.remove-this.dk 

Hvad koster det at gå på efterskole?

For at finde ud af hvad det koster at gå på efterskole, skal man kigge på hvad dine forældre tjener. Prisen for at gå på efterskole afhænger nemlig af dine forældres indkomst. Det er nemlig sådan, at staten yder et tilskud til opholdet, og størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvor meget dine forældre tjener. Hvis dine forældre er skilt, er det indkomsten fra din folkeregisteradresse, altså der hvor du bor, der bestemmer det. Hvis din mor eller far bor sammen med en ny samlever, er det stadig hustandens samlede indkomst man regner ud fra. 

Her kan du finde priser på Efterskoler 

Hvis du vil se hvad det koster at gå på efterskole, kan du taste dine forældres indkomst ind i udregneren nedenfor. Du kan eventuelt læse efterskoleforeningens forklaring af hvordan prisen regnes ud her.

Er prisen for et efterskoleophold fradragsberettiget?

Er efterskole fradragsberettiget?
Nej, prisen for et efterskoleophold er ikke fradragsberettiget. Udgifterne til et efterskoleophold betegnes som et privatanliggende, og er derfor ikke fradragsberettiget. Dette gælder både for forældre, der er samlevende og for forældre som ikke bor sammen. 

Udgiften til et efterskoleophold gør heller ikke noget ved størrelsen af børnebidrag, hvis forældrene ikke er samboende. 

Alle elever får tilskud af staten til at gå på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra forældrenes indkomst. 

Skal man selv søge statsstøtte?

Alle danske efterskoleelever er berettigede til indkomstbestemt elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold. 

Efterskolen ansøger på husstandens vegne Undervisningsministeriet om elevstøtten. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2024/25 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2022.

Find pris for at gå på efterskole og elevstøtte:

Elevstøtten beregnes på baggrund af følgende:
• Husstandens sammensætning, der hvor barnet har folkeregisteradresse ved skoleårets start.
• Hvis man bor sammen med en ny samlever, når ens barn starter på efterskole, vil begge indkomster således blive lagt til grund for beregningen.

Læs mere om udregning af statsstøtte og efterskoleøkonomi på efterskole.dk 

 

Beregn prisen for at gå på efterskole her

Efterskoler priser - Vi hjælper dig med at finde prisen for et efterskoleophold

 

Efterskole pris - Prisen for at gå på efterskole varierer alt efter forældres indtægt.