2018/2019

Skolepenge for 2018/19  er 2260 kr. pr. uge i 42 uger. Dertil kommer startbeløb og rejsekasse. Startbeløb på 1.500 kr.betales ved optagelse.

Rejsekassen 2018/19 er på 3.500 kr. Dette beløb betales senest 1. april 2018.
 

Der er ikke yderligere egenbetaling, medmindre der er tale om helt ekstraordinære og ”private” ydelser, f.eks. soloundervisning i vores musikskole eller ekstraordinært forbrug i et værkstedsfag, f.eks. tøj, smykker etc. 

Forældrebetalingen er ikke det samme som skolepengene. Staten giver tilskud til betalingen. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandens indkomstgrundlag. 

Vi ansøger på elevens/forældrenes vegne Uddannelsesstyrelsen om statslig elevstøtte.

Du finder præcise tal og yderligere information her.

Vi forventer, at betalingen af skolepenge tilmeldes til PBS.

Du er altid velkommen til at kontakte os om skolepengenes størrelse. tpoe@remove-this.tpoe.remove-this.dk