Forventninger

Den vigtigste forudsætning for et godt efterskoleophold er, at du selv har høje forventninger og ønsker at gøre alt, hvad du kan, for at det bliver et godt år.

Vi forventer af dig, at du er parat til at udvikle dig menneskeligt og fagligt, at du gør hvad du kan for at bidrage til fællesskabet på skolen, og at du aktivt arbejder for, at der er en god stemning og et åbent kammeratskab.

Vi forventer, at du deltager aktivt i livet på skolen: undervisning, aktiviteter og pligter som rengøring på dit værelse og din familiegruppes område og i køkkentjans i din køkkenuge.
Hvad forventer efterskolen mere? Vi forventer, at du er dig selv. Vi glæder os til at møde dig!

Forventninger til dine forældre:

Vi forventer af jer forældre, at I er med til at skabe de optimale muligheder for jeres barns efterskoleophold:

Ved at fortælle os om relevante forhold, som vi skal tage hensyn til eller vide, for at kunne hjælpe netop jeres barn bedst muligt

Ved at respektere undervisningsplanen, så I ikke tilrettelægger ferie, når jeres barn skal gå i skole

Ved at stille spørgsmål til os, hvis der er noget I undrer jer over. Det er en rigtig dårlig idé at være kritiske gennem jeres barn!

Ved at huske på, at et efterskoleophold er meget mere end undervisning. Husk på, at personlig udvikling ikke altid følger den lige vej. Når der er kriser og dage med tristhed, hjælper I bedst ved at være forstående og støttende. Ikke ved at være hurtigt reagerende og kræve konflikter løst "inden sengetid".

Det kan ind imellem være hårdt at være forældre til et barn på efterskole. Man er forældre på afstand, så er det vigtigt at huske, at en væsentlig del af udbyttet er, at jeres barn skal lære at klare sig uden mor og far.

Dine forventning til dine forældre
Vores erfaringer er, at vore elever ønsker sig forældre, der:

- Jævnligt sender breve og små pakker

- Forstår, at eleverne er trætte, når de kommer hjem på weekend. De har brug for at sove, og det er ikke alle elever, der har lyst til at snakke i timevis om, hvordan det går. Vent på, at de fortæller, og vær overbevist om, at de nu endelig kan være "sig selv"

- Er parate til at lytte, når de ringer hjem - men også forstår, at de som regel har brug for at læsse af, og ikke at I straks "griber ind". Vi har en del elever, der ikke fortæller om det, der er svært, fordi de oplever, at deres forældre så vil sørge at løse tingene for dem.

- Nyder at have hverdagene fri for teenagere