Vejledningssynet på Tølløse Efterskole

Tølløse Efterskole arbejder med samme vejledningssyn som Efterskoleforeningen. Det betyder:

Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag.

Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.


Samarbejde
Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre, skolens øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere.

Etik
Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen.

Hjælp til uddannelsesvalget

På Tølløse Efterskole tilbyder vi dig hjælp til at arbejde videre med dine uddannelsesplaner.

I 9. klasse kommer du i erhvervspraktik, og i 10. klasse kommer du i brobygning. 

Der anvendes forskellige vejledningsmetoder som fx integreret vejledning, vejledning i fællesskaber, narrativ vejledning og konstruktivistisk vejledningsmetode.

Vejledningen varetages af Uddannelsesvejlederne Thilde Bruus Mikkelsen og Kirsten Nielsen.
Direkte telefon: 59185467, - men send hellere en mail til Kirsten på kirsten@remove-this.tpoe.remove-this.dk eller Thilde på tb@remove-this.tpoe.remove-this.dk, da vejlederens arbejde ofte foregår i klasserne eller andre steder på skolen.