Fire grupper af fag på Tølløse Privat- og Efterskole

Der er de obligatoriske fag, som alle elever skal have. Det er mest de fag, som du kender fra Folkeskolen, men også morgenløb, sangtime, fællestime m.m. Skolens lærere er fagligt velkvalificerede. Som en af de få efterskoler tilbyder vi fransk, under forudsætning af, at du har haft det i 7. og 8. kl.

Så er der linjer, hvor du skal vælge en af de tre linjer. Linjerne er ikke et fag, men en hel samling af forskellige aktiviteter, som hører til en af de tre linjer: musik, dans og teater eller sport.

Og så er der sprogfag, hvor du skal vælge mellem tysk og fransk, og 10. klasseseleverne skal vælge om de vil have fysik / kemi / naturfag. 

Valgfag

Oven i det er der valgfag, som er meget forskellige i deres opbygning. Nogle fag kører over en weekend, andre med timer hver uge og atter andre med timer i en ganske kort periode. De oprettes, når der er interesserede elever til et hold, og eleverne har selv indflydelse på hvilke værksteder, der oprettes. Nogle kører som fag i en periode, hvorefter det er eleverne selv, der fortsætter med dem under vejledning af en lærer.

Perioder uden skema

Der er mange perioder, hvor undervisningen ikke er skemalagt: Linjeuge med musical og ture. Skituren til Norge, køkkentjans uge, praktik, brobygning og særlige dage med tværfaglig undervisning eller korte perioder, hvor enkelte elever vælger at deltage i praktisk arbejde.