Undervisningen på

Tølløse Efterskole

Undervisningen på

Tølløse Efterskole

Faglighed og udvikling

Det er vigtigt, at udvikle hele sin personlighed og alle sine muligheder. 

Derfor er det ene af vore hovedområder det faglige. Vi giver dig en solid og højt kvalificeret undervisning med henblik både på individuel dygtiggørelse og på et godt resultat ved Folkeskolens Afgangsprøve (9.klasse) eller FS10-prøven (10.klasse). Alle fag tilbudt i folkeskolen er også repræsenteret på Tølløse Privat- og Efterskole. 


Det er imidlertid din egen indsats, der er vigtig for dit udbytte af opholdet og den undervisning, vi tilbyder. Det er dig, der har ansvar for, at du lærer det, du skal og det, du har brug for. 

Det andet af vore hovedområder er udvikling af de personlige og sociale kompetencer
Her er linjerne, værkstedsfag, fællesfag og hele det sociale liv på skolen din nøgle til at arbejde med disse sider af dig selv. 

Det er hårdt arbejde at være elev på Tølløse Privat- og Efterskole, hvor du vil være i aktivitet fra morgen til aften, både hvad angår det faglige og hvad angår det kreative og det personlighedsudviklende.

Uanset hvad du beskæftiger dig med, vil vi i fællesskab stræbe imod at opnå den højeste kvalitet.

Hvordan er det faglige niveau på Tølløse Efterskole? 

På Tølløse Efterskole vil du møde linjefagsuddannede lærere, der i samarbejde med dig, vil tilpasse det faglige niveau, så du vil blive fagligt udfordret. Vores mål er at udvikle din faglighed på en måde, hvor du føler dig tilpas men samtidig udfordret.