Tølløse Privat- og Efterskole

Musikskole

Tølløse Privat- og Efterskole

Musikskole

Tølløse Privat- og Efterskole

Musikskole

Musikskolen

Velkommen til sæson 2024 på musikskolen på Tølløse Privat- og Efterskole.

Musikskolen tilbyder individuel undervisning i instrumenter og solosang. Lærerne på musikskolen er veluddannede og arbejder professionelt med musik ved siden af. Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og ønsker.

Den individuelle undervisning på musikskolen kræver betaling, mens skolens valgfag, som fx. band og kor, er gratis. Man kan højest tilmelde sig to ugentlige lektioner på musikskolen. 

Musikskolen vil i den kommende sæson tilbyde undervisning i:

• solosang
• guitar (akustisk og elektrisk)
• elbas
• trommer
• keyboard/klaver

Instrumenter som bas, trommer, guitar og keyboard/klaver er tilgængelige i undervisningslokalerne, men det vil være naturligt at eleven har sit eget instrument at øve sig på. Anskaffelse af instrumenter bør ske i samråd med læreren.

Undervisningen starter i september og består af en ugentlig lektion på 20 min. – i alt 20 lektioner om året. Først i september lægger vi elevernes undervisningstider og en oversigt over hvilke uger, der undervises i, ud på elev- og forældreintra.

Hvis en planlagt lektion aflyses af læreren, bliver den erstattet. Aflysninger, som er forårsaget af klasse- eller linjeture, der bliver arrangeret i løbet af året, bliver ikke erstattet.

Tilmelding sker elektronisk. Tryk HER. Tilmeldingen er bindende og skal være skolen i hænde senest d. 1/6 2024. Vi kan ikke garantere plads til elever, der er tilmeldt herefter. Vi vil selvfølgelig prøve at lægge musikskoleundervisningen på tider, hvor man ikke har andre fag. Men man kan komme i den situation, hvor man bliver nødt til at vælge mellem at have et valgfag eller gå til musikskole.

Se betingelserne HER.

Musikskoleundervisningen koster 2600 kr. for en hel sæson. Betalingen opkræves sammen med skolepengene. 

Afbud skal meddeles musiklæreren på sms i så god tid som muligt.

Venlig hilsen

Jonas Nelausen