Bestyrelsens medlemmer

Lars Gaarden, formand 
Generalforsamlingsvalgt 
april 2018 
 
Gitte Elleby Jørgensen  
Generalforsamlingsvalgt 
april 2019 
 
Arne Juel Jensen 
Generalforsamlingsvalgt 
april 2019 

Charlotte Kasten Larsen  
Generalforsamlingsvalgt 
april 2018 
 
Mette Langthjem Bertelsen  
Generalforsamlingsvalgt 
april 2019 
 
Annette Hessner Nielsen  
Generalforsamlingsvalgt 
april 2018 
 
Klaus Agerskov 
Forældrekredsvalgt  
april 2019 
 
Mads Peter Villadsen 
Udpeget af Baptistkirken i Danmark 
 
Dorthe Bolette Marboe
Forældrekredsvalgt suppleant 
april 2019, afløser bestyrelsesmedlem valgt 2018.
Er således på valg april 2020