Bestyrelsens medlemmer

Lars Gaarden, formand 
Generalforsamlingsvalgt 
August 2020
 
Gitte Elleby, næstformand
Generalforsamlingsvalgt 
august 2021
 
Arne Juel Jensen 
Generalforsamlingsvalgt 
august 2021

Charlotte Kasten Larsen  
Generalforsamlingsvalgt 
August 2020
 
Mette Langthjem Bertelsen  
Generalforsamlingsvalgt 
august 2021
 
Annette Hessner Nielsen  
Generalforsamlingsvalgt 
August 2020
 
Klaus Agerskov 
Forældrerepræsentant - Privatskolen
august 2021

Steffen Michael Jørgensen
Forældrerepræsentant - Privatskolen
August 2020
 
Mads Peter Villadsen 
Udpeget af Baptistkirken i Danmark 

Medarbejdere: 
Forstander Henrik Kristiansen
Viceforstander Carsten Overbeck
Afdelingsleder Jens Nørager Schurmann
Administrator Rikke Møller Mortensen
Lærerrådsformand Hanne Christensen 


Supleanter: 
Skolekreds: Thomas Algot Søllested og Søren Kofoed. (August 2020)
Peter Krogh Jacobsen - 1. sup. 
Søren Kofoed - 2. sup.