Livet på

Tølløse Efterskole

Livet på

Tølløse Efterskole

Livet på

Tølløse Efterskole

Livet på

Tølløse Efterskole

Efterskolelivet

Det er vigtigt for os, at alle elever er ligeværdige medlemmer af fællesskabetTølløse Privat- og Efterskole. Alle har derfor et fælles ansvar for, at du selv og andre synes, at her er rart at være.

Livet på Tølløse Privat- og Efterskole

Livet på skolen er sat sammen af en lang række aktiviteter, hvor elever og lærere må samarbejde. Samarbejdet foregår ad mange kanaler. Man snakker med hinanden, når der opstår spørgsmål eller uenigheder.

Familiegrupper

Familiegrupperne er bl.a. dannet for at give en mindre gruppe elever mulighed for sammen med en lærer at drøfte spørgsmål af fælles interesse, og endelig er beboermøderne det sted, hvor spørgsmål, som vedrører alle, kan behandles grundigt.

Trivsel

Vi vil arbejde for, at du befinder dig godt på Tølløse Privat- og Efterskole. Derfor ønsker vi, at du fortæller
 os om skuffelser i forhold til dine forventninger, eller hvis du oplever negativ adfærd 
eller mobning.

Din familiegruppelærer og du har i løbet af skoleåret to trivselssamtaler, hvor du får mulighed for at tale med familiegruppelæreren om, hvordan du har det. Efter disse samtaler vil din familiegruppelærer ringe hjem og tale med dine forældre.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte lærerne med eventuelle problemer eller tvivl.

Regler på Tølløse Efterskole

Vi har kun ganske få regler. Disse regler forventer vi til gengæld, at du overholder, fordi de er et udtryk for, hvordan vi vil have det på vores skole:

Den vigtigste regel er, at du respekterer dine kammerater og lærere, således at du behandler dem positivt og med accept af deres privatliv og grænser. Du kan forvente den samme respekt fra lærere og kammerater.

Det er forbudt at opbevare eller bruge alkohol, hash, narkotika eller andre former for rusmidler på skolen eller på vej til eller fra skolen. Vi accepterer heller ikke, at du anvender hash eller narkotika, når du ikke er på skolen.

Det er ikke tilladt at ryge eller benytte snus på Tølløse Efterskole.

Du skal deltage i undervisningen, praktisk arbejde og fællesaktiviteter.

Vi accepterer ikke mobning, racistiske handlinger eller anden nedværdigende adfærd.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.