Ledige stillinger

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger. 

Skolen er præget af en fri kristen grundholdning med fundament i Baptistkirken i Danmark, hvilket bl.a. betyder, at du møder lærere med værdier og holdninger til livet og mennesker. Vi vil udfordre dig med respekt for det du er, og det du vil med dit liv.

Det betyder også, at vi lægger vægt på et godt og positivt miljø, hvor der ikke er mobning, og hvor der er frihed til at udfordre og afprøve sig selv og sine holdninger.

Faglighed, social kompetence og personlighed

Vi lægger lige stor vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle sig og samtidig bliver fagligt dygtige.

Faglighed, social kompetence og personlighed er nøgleord for os:
Vi vil, at vore elever lærer så meget som muligt, så de er velkvalificerede til uddannelse og arbejde.

Vi vil, at vore elever lærer at tage ansvar for sig selv og for andre, og at de udvikler selvværd og omsorg.

Hvornår møder du skolens værdigrundlag i hverdagen? 

Som elev på Tølløse Efterskole møder du skolens værdigrundlag i løbet af dagligdagen. Det kan være til morgensang eller til frokost, hvor vi begynder måltidet med et kort bordvers, vi alle synger sammen. 

Vi går sammen i kirke ved skoleårets begyndelse og afslutning og til jul og påske.

Men vigtigst er det, at du på skolen møder voksne, som er interesserede i at lytte til dig og tale med dig om livets store spørgsmål.