Generelle regler for indmeldelse 2024-2025

- Indmeldelse sker ved at udfylde den elektroniske tilmelding på skolens hjemmeside.

Indmeldelse er bindende for hele skoleåret 2024/2025.

- For at være sikker på at få en plads på musikskolen skal indmeldelsen være sendt inden d. 1/6.

- Prisen for en hel sæson er kr. 2.600. Beløbet opkræves sammen med skolepengene. Betaling forfalder d. 1/9 og tilbagebetales ikke ved fravalg eller udmelding.

- Undervisningen foregår i skolens lokaler. Først i september lægges pdf-filer med alle relevante oplysninger ud på elev- og forældreintra. 

- Undervisningen tilrettelægges med en ugentlig lektion af 20 min i 20 uger. Undervisningen starter sidst i september.

- Elevfravær skal meddeles direkte til læreren. Timer der forsømmes af eleven erstattes ikke.