Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16-20 

 1. Godkendelse af dagsorden  

 

 1. Referatet fra generalforsamling og bestyrelsesmødet den 25. april 2019 

 

 1. Meddelelser fra bestyrelsen v. formanden  

 

 1. Mundtlig orientering fra skolen v. ansatte 

Farvel til Marianne Uhrenholdt ifm. lærermøde 19/6. 

 

4.a. Byggeri

Orientering om uforudsete udgifter.

Det besluttes at ledelsen må søge om udvidelse af kassekreditten, evt forøgelse af realkreditlånene.

               

 1. Revideret budget for 2019  
  Budgettet revideret med realiserede tal frem til og med april 2019. Bilag kommer 

 

 1. Forretningsorden for bestyrelsen. Bilag – udkast  

Bestyrelsen skal vedtage forretningsorden for det kommende år.  

 

I arbejdet på at gøre vores skolekreds større, minder vi hinanden om: Invitationen til Generalforsamlingen skal sendes direkte til Privatskolens forældre.

 

Vi planlægger på mødet i september 2019, at have et stort punkt vedr. Tiltag for at få en passende stor skolekreds.

 

 1. Indholdsplan for skoleåret 2019-20.  Bilag – udkast 

 

 1. Forslag til kommende møder  
 1. torsdag 12/9 2019            Ordinært bestyrelsesmøde 
 1. mandag 25/11 2019         Ordinært bestyrelsesmøde 

 

2020 

 1. fre-lørdag     17-18/1        Med medarbejdere + ordinært bestyrelsesmøde. Mødet er rykket til denne dato, der stod en anden i dagsordenen.

 

 1. lørdag-søn    7-8/3            Efterskoleforeningens årsmøde, Nyborg Strand 
 1. tirsdag          24/3              Ordinært bestyrelsesmøde m revisor Mødet er rykket til denne dato, der stod en anden i dagsordenen.

 

 1. torsdag         23/4              Skolernes generalforsamling m. bestyr.møde forinden 
 1. mandag        25/5              Ordinært bestyrelsesmøde 

 

 1. Eventuelt 

 

 1. Møde for bestyrelse og Henrik