Bestyrelsesberetning til generalforsamlingen

Efter en veloverstået påske er tiden nu kommet til den årlige generalforsamling her på Tølløse Privat og Efterskole. Året 2018 som jeg i denne beretning vil se tilbage på, blev på mange måder et anderledes år end tidligere.

2018 blev året hvor vi skiftede forstander – Birk Christensen gik på pension efter 11 år som forstander på skolen – og Henrik Kristiansen satte sig på forsædet i stillingen som forstander, efter mange år som en del af ledelsen i kraft af viceforstander.


Hvordan er året så gået?
Vi kan jo starter med lige at præsentere holdet der har styret denne skole det seneste år:


Valgt af generalforsamlingen:

Lars Gaarden, formand
Gitte Elleby Jørgensen – Næstformand
Arne Jul Jensen
Mette Langthjem Bertelsen
Charlotte Kasten-Larsen
Annette Hessner Nielsen
BID repræsentant - Mads Peter Villadsen

Forældrekredsen
Klaus Agerskov
Rasmus Holm Christensen

Ledelse og lærerrådsformand
Carsten Overbeck (Afdelingsleder på efterskoleafdelingen)
Jens Schurmann (Afdelingsleder på efterskolen)
Rikke Møller Mortensen (administrator – og taltrold)
Hanne Corell (Lærerrådsformand)
Henrik Kristiansen (forstander)


Vi har i bestyrelsen haft fornøjelsen af at være samlet 5 gange siden sidste generalforsamling – hvoraf den ene af gangene traditionen tro var kombineret med et fagligt arrangement sammen med lærerne, hvor vi efterfølgende spiste sammen. Som bestyrelse er det altid en fornøjelse af mødes her på skolen, og især til arrangementer, hvor vi har tid sammen med personalet. Det er dejligt at mærke den positive stemning der strålede ud af dem der deltog i eftermiddagen. Det engagement der bliver lagt for dagen, har meget stor indflydelse på, hvordan udviklingen for skolen er.

Og når vi nu er i gang med at snakke om personalegruppen vil jeg gerne lige bruge et øjeblik – eller lidt mere – på at forsøge at give jer et overblik over hvad der er sket på det område det seneste år – og ligesom tidligere år er det ikke småting. Men jeg vil lige starte et lidt andet sted – nemlig med vores elevtal, som danner grundlag for at vi overhovedet har en skole.

Elevtallet
Der er både glæde og bekymring/udfordring.

Det glædelige er, at vi for andet år i træk begyndte med det højeste elevtal nogensinde, nemlig 407.

Glædeligt er det også, at både efterskolen og privatskolens nye 7. klasser også vil være fyldt efter sommerferien, og at efterskoleholdet til om 2 år også er godt på vej.

Desværre har det også i år været udfordrende at holde fast på eleverne. En del efterskoleelever har ikke magtet at gennemføre hele året, men er faldet fra undervejs.

Lidt udfordrende er også den bestandigt svingende størrelse på privatskolens 10. klasse, og som lige nu ser ud til at blive lille næste år.

Som altid er svaret på disse udfordringer at lave den bedst mulige skole, med den bedst mulige hverdag med læring og udvikling for eleverne og gode arbejdsforhold for de ansatte i velholdte bygninger, der er tilpasset kravene. Og så at bede alle, der kender og holder af skolen, om at sprede det gode budskab, der hvor de færdes.

Samtidig med at vi kan glæde os over høje elevtal er der også stadig en usikkerhed i forhold til fremtiden – der venter en årrække hvor det faldende børnetal vil give små årgange, med den deraf følgende usikkerhed om elevgrundlaget på privatskolen på lidt længere sigt. Denne udfordring kunne det virke som om at Tølløse Privat- og Efterskole også forsøger at afhjælpe.

Personalet
TPOE har i 2018 haft en hel del medarbejdere på barsel, og med barsler følger også vikarer – og nye ansigter - Kristine Böhm Nielsen, Susanne Jais Mølmark, samt et godt gensyn Ruben Kamp. Kristine fortsætter efter sommerferien i en permanent stilling, mens Ruben og Susanne bliver her endnu et år på 1-årige ansættelser.

Barselsorlov varer jo (heldigvis) ikke evigt – og vi har derfor også fået både Kathrine Lenhard og Sasja Priess tilbage til lærerjobbet efter veloverståede barsler, det samme er Tina Andersen i køkkenet, og lige om lidt (i maj) kommer også Sanna Møller Ottosen tilbage.

Den seneste på barsel, Louise Hoffbeck, har også en vel overstået fødsel bag sig, men kommer ikke tilbage før til nytår.

Allermest chokerende var Finn Basnovs pludselige dødsfald i februar. Finn har været en fast og højt værdsat del af skolerne i over 30 år, og de senere år som den helt afgørende arbejdskraft i forbindelse med privatskolens undervisning i kristendomskundskab og livsforståelse, ligesom hans mange morgensange har været en oplevelse for både elever og lærere.

Finn vil blive savnet længe, men heldigvis har vi fået ansat Rikke Nilsson, som vil varetage undervisningen af de mange elever på privatskolen, i en både udfordrende og vigtig opgave på en skole som vores. Fremadrettet bliver Rikke fastansat på ca. ¾-tid.

Med den nuværende besætning er det endnu ikke helt sikkert, om der skal ansættes i endnu en midlertidig stilling på grund af ekstraordinært mange elever med individuel støtte i det kommende skoleår.

Til gengæld er det samlede antal fastansatte nu på plads, idet privatskolen kan se frem til igen at være på 10 klasser fra 2020 – sådan som det har været i mange år – på nær de seneste 2-3 år, hvor der har været elleve.

Byggeriet
Byggeriet af vores nye samlingssal er nu godt i gang!

Det er et projekt der i en del år har stået højt på vores ønskeliste – og vi er derfor meget glade for at det nu er kommet i gang – og hvis alt går efter planen vil vi kunne indlede næste års generalforsamling i en splinterny samlingssal!

Byggeriet er planlagt til at slutte til marts 2020, og vil foruden samlingssalen til 400 personer, indeholde en foyer/elevopholdsrum samt tre gode klasselokaler og to gruppearbejdsrum. Dette giver en lang række muligheder for omrokeringer, som endnu ikke er fastlagt i detaljer, men sikkert er det, at bibliotek og lektiecafé flyttes over i den nuværende samlingssal.

Derudover bliver der stadig vedligeholdt på fuldt tryk så skolen fortsat kan leve op til de krav der vil være i fremtiden – og med daglig brug fra 500 mennesker bliver der slidt på faciliteterne, og det er derfor meget vigtigt at der konstant bruges midler til vedligeholdelse.

Disse midler er heldigvis også til stede, hvilket bringer mig videre til økonomi.

Økonomien
Vi skal gennemgå regnskab senere – men i denne beretning vil jeg da gerne løfte sløret for at vi har en skole der i 2018 generede et overskud på ca. 3.3 mio. kr. Det er et meget flot resultat – men også nødvendigt for at have likviditetsmæssigt råderum og sikkerhedsnet.

Så overordnet set er økonomien på denne skole meget fornuftig – men der budgetteres fortsat forsigtigt – hvilket et vigtigt for en god styring af økonomien. Samtidig er det også dejligt i en tid hvor mange skoler har problemer med finansiering til nye projekter at vi oplever tillid og imødekommenhed fra pengeinstitutterne når vi er kommet med vore ønsker til finansieringen af byggeriet af samlingssal.

Afslutning
Til slut er det min opgave som formand for bestyrelsen at sige tak.

Tak til alle dem der det forløbende år har medvirket til skolens drift. Både jer der har haft den direkte kontakt med eleverne her på skolen, lærerne, køkkenpersonalet, og også til jer der på mange forskellige måder arbejder for at denne skole fungerer, ledelsen, kontorpersonalet og absolut ikke mindst tak til jer der hver dag sørger for at skolen tager sig ud på den bedst mulige måde, pedellerne, rengøringspersonale.

Det er altid en stor fornøjelse for os i bestyrelsen at komme her på skolen og vi håber at I ved, at I alle er en vigtig del af denne skole og vigtigheden i, at I arbejder sammen for at skolen fungerer. Uden alle jer ville denne skole ikke kunne fungere.

Tak til alle jer!

Og lige så sikkert som at der skal serveres æblekage til generalforsamlingen – lige så sikker er jeg på min afslutning af denne beretning. For som tidligere år vil jeg gerne slutte med at sige at det er stadig med stor glæde og stolthed at jeg som formand, vi som bestyrelse og I som generalforsamling kan kalde Tølløse Privat- og Efterskole for - Vores Skole.