Referat fra Generalforsamling på

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

25. april 2019 kl. 19.30

 1. Valg af dirigent og referent

Rikke Møller Mortensen valgt som dirigent

Jens N. Schurmann valgt som referent

 

 1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden

Vedhæftet referatet

 

 1. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen

Vedhæftet referatet

 

 1. Forelæggelse af regnskab

Lars Gaarden fremlagde det reviderede regnskabet, der viste et overskud på 3,315 millioner i 2018 – gennemgangen er vedhæftet referatet.

Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen

 

 

 1. Noget om elevernes trivsel v. Carsten Overbeck

Skolen har netop gennemført en trivselsundersøgelse blandt eleverne.

Hovedkonklusionerne i den er:

 • Den sociale trivsel blandt eleverne på begge skoleafdelinger er meget høj
 • Den faglige trivsel er også høj
 • Enkelte klasser oplever at en højere grad af ”ro og orden” kunne ønskes
 • Mobning findes stort set ikke på TPOE (og der bliver reageret når det opstår)
 • Eleverne oplever at de lærer noget ved at gå i skole
 • Elevindragelse i undervisningsplanlægningen vil til stadighed være et fokusområde for underviserne
 • Eleverne er begejstrede for skolens fysiske rammer

      

 1. Indkomne forslag

Ingen

 

 1. Bestyrelsens forslag

Ingen

 

 1. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen.

Kontingentet blev vedtaget til 50 kr. årligt.

 

 1. Byggeri

I marts måned påbegyndtes byggeri af en ny samlingssal der kan rumme ca. 400 personer, og også indeholder 3 undervisningslokaler og 2 grupperum.

Henrik Kristiansen fremviste tegninger af de kommende bygninger

I den eksisterende samlingssal forventes det at der bliver indrettet bibliotek og gruppearbejdspladser.

 

 1. Valg til bestyrelsen

 

Til bestyrelsen valgtes:

Arne Juel Jensen, Gitte Elleby Jørgensen og Mette Langthjem Bertelsen

 

               Som suppleanter valgtes:

               Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested.

 

For forældrekredsen valgtes:

Klaus Agerskov

 

Som suppleant for forældrekredsen valgtes:

Dorthe Bolette Marboe

 

Bestyrelsen konstituerende sig med Gitte Elleby Jørgensen som næstformand og Lars Gaarden som formand

 

 1. Eventuelt

Intet

 

Tølløse 25/4 2019