Tilmelding til ungdomsuddannelserne og uddannelsesplanen

Tilmelding til ungdomsuddannelserneskal ske inden den 1. marts. 

I januar bliver elever og forældre orienteret om, hvordan tilmeldingen foregår.

Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke(n) ungdomsuddannelse, de ønsker at starte på. Det foregår på www.optagelse.dk. 

Tilmeldingen skal ske inden 1. marts, og det er forældrene, der med deres underskrift afstender ansøgningen.

Uddannelsesplanen indeholder elevens overvejelser, valg og mål for sin fremtid. Den skal bidrage til, at eleven sætter sig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i elevens uddannelsesaktiviteter efter 9/10. klasse. Uddannelsesplanen indeholder desuden en vurdering af den unges uddannelsesparathed og en beskrivelse af, hvilke former for støtte der evt. er behov for, så den unge kan gennemføre sit uddannelsesvalg. 

Der skal til uddannelsesplanen vedlægges et portfolioskema, som indeholder elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i – blandt andet introduktionskurser og brobygning. 

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.