Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO-opgaven)

I 10. klasse skal alle elever lave den obligatoriske selvvalgte opgave, der skal have sammenhæng med uddannelsesplanen og sætte elevens uddannelsesønsker i perspektiv.  

Opgaven giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt med et emne, der tager udgangspunkt i din egen situation. 
Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Den bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, med en karakter. Karakteren kan medtages på prøvebeviset og udtalelsen vedlægges.

OSO-opgaven afvikles sideløbende med brobygningsforløbet. Forinden vil der være afsat tid til at planlægge, hvad opgaven skal handle om. Du får nærmere besked om, hvordan du skal arbejde med opgaven, og du får en oversigt over, hvornår du vil kunne få vejledning til dit arbejde. 
 

Opgaven fremlægges for din klasse.