Brobygning i 10. klasse

I 10. klasse er det vigtigt, at du bliver klar over, hvilken uddannelsesvej du vil følge. Derfor er der indført obligatorisk brobygning på dette klassetrin.

Brobygningsopholdet har til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Du får et indtryk af, hvordan et uddannelsesforløb på den pågældende ungdomsuddannelse vil kunne forløbe.


Vi brobygger til ungdomsuddannelser i Holbæk og Roskilde.

Tilmelding til brobygningsforløbene foregår i september måned.

Uddannelsesvejlederen orienterer om mulighederne og fortæller, hvordan du skal forholde dig ved tilmelding og under gennemførelsen af brobygningsopholdene.

Der er mødepligt til brobygning, og alle elever bor på efterskolen i perioden.