Kære medlem(mer) af Skolekredsen på Tølløse Privat- og Efterskole

Vi sender hermed link til Skolens årsskrift, som i år udgives online på adressen https://www.tpoe.dk/arsskrift2019/. Det lille hæfte giver et indtryk af dagligdagen på skolen og af de mange aktiviteter elever og lærere har sammen. Skolen er ramme om dagligdagen for ca. 400 teenagere og ca. 50 medarbejdere, og jeg oplever at skolen udvikler sig samtidig med, at vi holder fast i vores værdigrundlag. Skolekredsen er med til at udgøre fundamentet for vores skole, og der er stor grund til at takke, fordi så mange trofast holder fast i at være en del af det fundament, og der er grund til at glæde sig over, når nye kommer til.

Kontingent
Kontingentet for 2020 er fortsat 50 kr. pr. medlem. For ægtefæller bliver kontingentet således 100 kr.

Du indbetaler ved at lave en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland,

reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229.

I tekstfeltet skal du huske at skrive dit navn.

Du kan også indbetale via mobilepay: 44065 – husk også her at angive navn i beskedfeltet

Beløb udover kontingent går til jubilæumsfond og elevstøttekonto.

Beløbet bedes indbetalt senest den 8. marts 2020. Hermed vil du også opnå stemmeret på generalforsamlingen.

 

Elevstævne 2020
Jeg vil samtidig gerne gøre opmærksom på elevstævnet, som også er omtalt i årsskriftet. Elevstævnet er i år den 16. maj og vi håber, at de af jer, der er jubilarer, ønsker at deltage. Jubilarerne er følgende årgange fra højskole, realskole, realkursus, præliminærkursus, dagskole og efterskole: 1955, 1960, 1965, 1970, 1980, 1995 og 2010.

Tilmelding sker på skolens hjemmeside: https://www.tpoe.dk/elevstaevne/

Skolens generalforsamling 2020

Dette brev er også en indkaldelse til skolens generalforsamling den 23. april 2020 kl. 19.30. Dagsordenen er endnu ikke helt fastlagt, men den foreløbige dagsorden kan ses på www.tpoe.dk/generalforsamling2020  Den endelige dagsorden kan ses samme sted efter den 20. marts 2020.

 

Venlig hilsen

Henrik Kristiansen

Forstander

Tølløse Privat- og Efterskole

Følg med på de sociale medier

Du kan følge med i skolens dagligdag her: 

Facebook

Instagram