Tre grupper af fag

Obligatoriske fag, er de fag, som alle elever skal have.

I 7. klasse er det: dansk, matematik, engelsk, historie, kristendom, fysik/kemi, geografi, biologi og idræt. 

I 8. klasse kommer der et nyt fag til, samfundsfag. I 9. klasse bliver faget kristendom til livsforståelse.

I 10. klasse er de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og livsforståelse

På alle fire årgange er der også en obligatorisk fællestime hver fredag, hvor hele privatskolen er sammen om fx foredrag, optræden, musik, quiz eller…?

Valgfag.
Der skal vælges ét 2. fremmedsprog i 7.-9. klasse, som enten kan være fransk eller tysk.

I 10. klasse skal du vælge, om du vil fortsætte med dit 2. fremmedsprog, og om du vil fortsætte med fysik/kemi.

Ud over disse valg tilbydes på alle klassetrin en række helt frivillige valgfag. - Du kan læse mere om valgfag her