Trivsel

Vi lægger vægt på, at skolen skal være et godt sted for både elever og medarbejdere. Det er vigtigt for os, at der er en høj grad af trivsel for hver enkelt elev. Derfor er vi meget opmærksomme på, hvordan du har det, både når du synes alt er godt, og når livet måske er trist.

Du er altid velkommen til at kontakte lærerne med eventuelle problemer eller tvivl. Vi vil gerne have, at du fortæller os om skuffelser i forhold til din skolegang, eller hvis du oplever negativ adfærd eller mobning, så vi i fællesskab kan finde ud af det.

Det er vigtigt for os, at alle elever er ligeværdige medlemmer af fællesskabet på skolen. Alle har derfor et fælles ansvar for, at du selv og andre synes, at her er rart at være. Vores mål er at skolen skal være et levende, udviklende og lærende miljø.

Skolen skal være mobbefri, så elevernes energi kan bruges på indlæring og udvikling. Vi accepterer ikke negativ eller udstødende adfærd eller sprog. 

Vi vil have, at eleverne kan gå i skole med en god fornemmelse af, at det er et rart sted at komme. Vi er overbeviste om, at dette er en vigtig forudsætning for at kunne lære så meget som muligt.