Befordringstilskud

Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, som bl.a. fordeler tilskud til friskoler og private grundskoler – herunder BEFORDRINGSTILSKUD.

I Finansloven, bliver der hvert år afsat en pulje penge, til brug for nedbringelse af befordringsudgifter mellem skole og hjem, for elever på friskoler og private grundskoler.

Der ydes tilskud til befordring ud fra elevens folkeregisteradresse pr. 05.09.2024 (i indeværende skoleår). Jf. lovgivningen, er man berettiget til befordringstilskud efter følgende regler:

  • Elever i 7. – 9. klasse, når afstanden fra hjem til skole er længere end 7 km (dog max. 16 km)

  • Elever i 10. klasse, når afstanden fra hjem til skole er længere end 9 km. (dog max. 17 km)

Man skal som forældre IKKE ansøge om noget, beregningen sker helt automatisk, uanset hvordan man kommer i skole. Befordringstilskuddet er således heller ikke indkomstafhængigt.

Ansøgning om befordringstilskud

Hvert år ansøger vi som skole, om befordringstilskud hos Fordelingssekretariatet (fristen er ultimo oktober). Afhængigt af hvor mange penge der er afsat i Finansloven for det pågældende skoleår, samt hvor mange skoler der ansøger om befordringstilskud, fordeler Fordelingssekretariatet puljen af penge mellem de forskellige skoler, således at vi får udbetalt befordringstilskuddet som et samlet beløb.

De af vores elever der er berettiget til befordringstilskud jf. ovenstående regler, vil få glæde af befordringstilskuddet. Hvis vi eksempelvis har 97 elever der er berettiget, vil hver enkelt elev få 1/97 del af det samlede beløb. Dog med undtagelse af de elever, der har tilmeldt sig vores egen skolebusordning, hvor tilskuddet allerede er indregnet i busprisen.

Hvordan gives tilskuddet? 

Beløbet udbetales til skolen omkring december / januar, og lægges på næstkommende rate skolepenge, som således bliver reduceret med beløbet (for de elever som er berettiget). Er befordringstilskuddet større end skolepengebetalingen, vil befordringstilskuddet blive fordelt over de 2 næstkommende rater.