Uddannelsesvejledning

På Tølløse Privatskole tilbyder vi dig hjælp til at arbejde med dine uddannelsesplaner. I 8. klasse får du mulighed for at komme på introduktionskursus, i 9. klasse i erhvervspraktik, og i 10. klasse kommer du i brobygning.

Vejledningen varetages af Uddannelsesvejleder Sara Albertsen, mail: saral@holb.dk.

Send en mail til saral@remove-this.holb.remove-this.dk hvis du har spørgsmål om skolens uddannelsesvejledning. 

Hvordan foregår det hos os?

Introduktionskursus i 8. klasse
Du vil komme på introduktionskursus i 5 dage. Dagene afvikles klassevis med 1. dag på SKILLS i efteråret og 4 dage i foråret med 1. dag på STX/IB, 1. dag på HHX/HTX samt 2 dage på EUD. Du følger undervisningen, og kan på den måde afprøve om uddannelsen er noget for dig. Du får en grundig information og oplever undervisningen i praksis. Du får et realistisk billede af, hvad der kræves af dig, og du møder elever og lærere.

Erhvervspraktik
I 9. klasse afvikles erhvervspraktikken i uge 47

Du skal selv finde en praktikplads, og vil ved skoleårets start blive orienteret om, hvordan du skal forholde dig.

Erhvervspraktik i 10. klasse er frivillig.

Brobygning i 10. klasse
I 10. klasse er det vigtigt, at du bliver klar over, hvilken uddannelsesvej du vil følge. Derfor er der obligatorisk brobygning på dette klassetrin.

Brobygningsopholdet har til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og give dig et indtryk af, hvordan et uddannelsesforløb på den pågældende ungdomsuddannelse vil kunne forløbe.

På Tølløse Privatskole foregår brobygningsforløbet i november måned.

Vi brobygger til erhvervsuddannelser og gymnasier i Holbæk og Roskilde.

Tilmelding til brobygningsforløbene foregår i september måned. Uddannelsesvejlederen orienterer om mulighederne og fortæller, hvordan du skal forholde dig ved tilmelding og under gennemførelsen af brobygningsopholdene

Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO-opgaven)

I 10. klasse skal alle elever lave den obligatoriske selvvalgte opgave, der skal have sammenhæng med uddannelsesplanen og sætte elevens uddannelsesønsker i perspektiv.

Opgaven giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt med et emne, der tager udgangspunkt i din egen situation.

Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Den bliver bedømt med en skriftlig udtalelse, og hvis du ønsker det, med en karakter. Udtalelse og karakter kan medtages på prøvebeviset.

OSO-opgaven afvikles sideløbende med brobygningsforløbet. Forinden vil der være afsat tid til at planlægge, hvad opgaven skal handle om. Du får nærmere besked om, hvordan du skal arbejde med opgaven, og du får en oversigt over, hvornår du vil kunne få vejledning til dit arbejde. Opgaven fremlægges for din klasse.

Uddannelsesvejledning

8. klasse
I 8. klasse skal du overveje din uddannelsesretning, og du vil blive uddannelsesparathedsvurderet i forhold til den uddannelsesretning, du ønsker den 1. december

Uddannelsesvejlederen vil orientere om ungdomsuddannelserne

Uddannelsesvejlederen holder samtaler med de elever, som vurderes ikke uddannelsesparate. Sammen med elev, forældre, skolen og uddannelsesvejlederen lægges en plan for, hvordan eleven kan blive uddannelsesparat efter 9. eller 10. klasse.

9. klasse:
I løbet af efteråret vil uddannelsesvejlederen orientere om ungdomsuddannelserne og herefter have samtaler med de elever, som er vurderet ikke uddannelsesparate i forhold til valgte uddannelsesretning.

10. klasse:
Allerede i begyndelsen af september orienterer vejlederen om praktik og valg af brobygningsforløb. Her begynder også samtaler om, hvordan den Obligatoriske Selvvalgte Opgave kan få sammenhæng med uddannelsesønskerne.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne og uddannelsesplanen

I 9. og 10. klasse arbejder alle elever med deres uddannelsesplan, der kortfattet gør rede for, hvilken plan den enkelte påtænker at følge. Planen er en del af elevens tilmelding til ungdomsuddannelserne, hvor den indgår i planlægningen af det videre undervisningsforløb på ungdomsuddannelsen.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne sker gennem skolen og inden den 1. marts.

I januar måned bliver både elever og forældre orienteret om, hvordan tilmeldingen foregår.