Deltag i efterskolens linjer - muligheder i 10. klasse på Tølløse Privatskole

Udvilking i fællesskab

Hvis du gerne vil: 

- udvikle dig personligt og socialt
- opnå større fagligt overskud
- dele store oplevelser med andre
- bruge de evner du har
- opdage nye sider af dig selv
- blive sikrere på dine mål…

Så er 10. klasse på Tølløse Privatskole noget for dig! 

Eleverne i Privatskolens 10. klasse får i skoleåret 2024-25 deltage i efterskolens linjeundervisning. Eleverne kan altså vælge at være med, sammen med efterskoleeleverne, til musik, dans/teater eller sport

Tølløse Privat- og Efterskole er en overbygningsskole med i alt ca. 380 elever, ca. 240 på Privatskolen i 7.-10. klasse og ca. 140 på Efterskolen i 9.-10. klasse.

Deltag i efterskolens linjer: 
SPORT - DANS og TEATER - MUSIK

10. klasse på Tølløse Privatskole

Et år, hvor du forbereder dig på livet efter grundskolen, men så du også får mulighed for gode her-og-nu-oplevelser.

Målet er at nærme sig svarene på nogle meget grundlæggende spørgsmål:

  • Hvem er jeg, hvem vil jeg gerne være? Og hvordan bliver jeg det?
  • Hvad kan jeg, hvad vil jeg gerne kunne? Og hvordan lærer jeg det?
  • Hvor er jeg i mit liv, hvor vil jeg gerne hen? Og hvordan kommer jeg derhen?

Et år, hvor du arbejder med identitet, evner og mål.

Privatskolens 10. klasse med fokus på livet efter skolen

Redskaberne, som skal hjælpe dig på vej mod målet, er:

Fællesskabet
- i klassen
- med lærerne
- på skolen 

Arbejdet i fagene
dansk, matematik, fremmedsprog, fysik, samfundsfag, livsforståelse

Udfoldelse i valgfagene
Du kan få valgfag som fx rytmisk kor, esport, glaskunst og tekstil/design.

Projekter og anderledes uger
Brobygning
Samfundsborger
Fremtidssøgning
Udlandsrejse

For mange bliver et ekstra skoleår et godt og vigtigt skridt på vejen fra grundskolen til ungdomsuddannelse og voksenliv – men ikke alle er parat til det (eller har råd til det). Vi vil med vores 10. klasse på privatskolen udnytte, at vi har efterskolen liggende lige her, så du får nogle af de samme muligheder for at afprøve dig selv, men uden at flytte hjemmefra.

Til det kommende skoleår er der fortsat ledige pladser. Da vi optager eleverne efter rækkefølge, er det en god idé at reagere hurtigt, hvis du overvejer at gå i 10. klasse på Tølløse Privatskolen i 2022/2023.

Send en mail til skolen såfremt du er interesseret, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Mail: tpoe@remove-this.tpoe.remove-this.dk eller udfyld kontaktformularen

Faglighed
I 10. klasse på Tølløse Privat- og Efterskole lægger vi stor vægt på undervisning og udvikling i skolens traditionelle fag. Der undervises således i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, tysk/fransk, fysik-kemi, idræt og livsforståelse. I de fag, hvor der er mulighed for det, afsluttes med afgangsprøver på 10. klasse-niveau (FP10).

Målgruppe
10. klasse på Tølløse Privat- og Efterskole henvender sig til alle elever, som ønsker et skoleår med stærk fokus på både faglig og personlig udvikling. Vores 10. klasse er altså både for elever fra andre skoler og for de elever, der allerede går på Tølløse Privat- og Efterskole, og som ønsker at videreudvikle sig i rammer, der på samme tid er velkendte og anderledes.

Dannelse
10. klasse er for unge, der er på vej til at blive voksne. Dette kræver et samarbejde mellem lærer og elev, hvor vi bestandigt lægger op til, at eleverne selv tager ansvar, men hvor vi også reagerer hurtigt, hvis de ikke gør det. Kun på denne måde styrkes ikke alene den enkelte elevs personlige udvikling, men også udviklingen af klassen som elevernes og lærernes fælles arbejdssted.

Del af et fællesskab
10. klasse er et særligt skoleår, men både lærerne og eleverne er også en del af det større fællesskab, som Tølløse Privat- og Efterskole er – med sine 250 privatskole- og 140 efterskoleelever. Vi forventer, at eleverne i 10. klasse også bliver i stand til at bidrage til dette fællesskab – både i forbindelse med særlige begivenheder på skolen, og når det gælder de daglige arbejdsopgaver.

Niveau
10. klasse favner bredt, når det drejer sig om elevernes faglige niveau. Vores mål er ikke at udvikle specialundervisning for elever med helt særlige vanskeligheder, og vi mener heller ikke, at de allerhurtigste skal vælge 10. klasse frem for gymnasiet. Men vores mål er, at hele det spekter, som ligger imellem yderpunkterne, vil få udbytte af et år i 10. klasse på Tølløse Privat- og Efterskole.

Lærere
Lærerne, som underviser i privatskolens 10. klasse, står for en sund blanding af erfaring og nytænkning. Eleverne vil møde lærere, der på den ene side er kontante og tydelige, på den anden side lyttende og nærværende.

Yderligere oplysninger
Henvend dig til Tølløse Privat- og Efterskole på tlf. 5919 4100, til Privatskolens afdelingsleder Henrik Kristiansen på mobil 2289 9110

Tilmelding til privatskolen

Du kan vælge at deltage i en af vores tre linjer. 

Her kan du læse mere om linjerne