Vores forventninger til forældre på Tølløse Privatskole

Vi forventer at I: 
• Bakker jeres barn op i dets skolegang. 
• Betragter skolegangen som en forpligtende opgave, hvor forberedelse, lektielæsning og det at være udhvilet er vigtige elementer. 
• Støtter det gode arbejdsmiljø i jeres barns klasse ved aldrig at omtale de andre elever eller deres forældre eller lærere negativt. 
• Henvender jer til lærere eller skolen med forhold, I er forundret over eller kritiske overfor. 
• Følge med i jeres barns skolegang ved at udvise interesse, deltage i forældremøder og forældrekonsultationer. 

Vi forventer dette, fordi 
• Jeres barns udbytte af skolegangen afhænger af, at I betragter skolegangen med seriøsitet.
• Jeres forventninger om god tone og adfærd er en vigtig støtte for vores krav om det samme.
• Jeres eget eksempel er vigtigt for den måde, jeres barn betragter de øvrige elever og lærerne på.
• Et godt arbejdsmiljø i klassen skaber de bedste betingelser for jeres eget barns udbytte af undervisningen.

Vi vil 
• Samarbejde med jer om jeres barns skolegang. 
• Henvende os til jer om det faglige og om det sociale liv i klassen. 
• Tage vare på jeres barns interesser i skolen. 
• Lytte til jeres råd og evt. kritik, for at vi sammen kan skabe de bedste rammer for jeres barns skolegang. 
• Gøre alt, hvad vi kan for at give jeres barn de nødvendige forudsætninger for fortsat uddannelse