Generelle regler for indmeldelse 2018-2019

- Indmeldelse sker ved at udfylde den elektroniske tilmelding på skolens hjemmeside.

- Indmeldelse er bindende for hele skoleåret 2018/2019.

- For at være sikker på at få en plads på musikskolen skal indmeldelsen være sendt inden d. 1/6.

- Prisen for en hel sæson er 2400 kr., som er fordelt på to rater á 1200 kroner. Disse opkræves sammen med skolepengene. Første rate forfalder d. 1/8 og tilbagebetales ikke ved fravalg eller udmelding.

- Undervisningen foregår i skolens lokaler. Først i september lægges pdf-filer med alle relevante oplysninger ud på elev- og forældreintra. 

- Undervisningen tilrettelægges med en ugentlig lektion af 20 min i 20 uger. Undervisningen starter sidst i september.

- Elevfravær skal meddeles direkte til læreren. Timer der forsømmes af eleven erstattes ikke.

- Lærerne erstatter de timer, de selv aflyser.