Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er beskrevet i skolens vedtægter stk.3

Her følger de tre paragraffer i vedtægterne, der omhandler skolens værdigrundlag, formål og praksis:

Stk. 3. Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn i baptistisk tradition.

Skolens værdigrundlag kommer bl.a. til udtryk i en åbenhed over for verden og livet i al dets mangfoldighed og en respekt for den enkeltes frihed til at tro og tænke anderledes og således danne sit eget livssyn og finde sin egen overbevisning.

Stk. 4. Det er skolens formål at drive virksomhed i over­ens­stem­mel­se med kristen livsforståelse.

Livet på skolen skal derfor være præget af en gensidig respekt mellem elever og medarbejdere og af et positivt, udviklende undervisnings- og arbejdsmiljø. Skolen og dens medarbejdere påtager sig medansvaret for elevernes dannelse, forståelse af og udvikling af egne livsværdier.  

Stk. 5. Praksis

I overensstemmelse med værdigrundlag og formål skal skolen:

  • vægte faglighed og personlig udvikling lige højt, således at skolevirksomheden er præget af faglighed, kreativitet og opmuntring til personlig udvikling og dermed hjælpe den enkelte elev til at forvalte og udvikle sine evner og muligheder bedst muligt.
  • gøre eleverne til aktive medborgere. Ved at inddrage eleverne i skolens hele liv skal de lære at tage ansvar for sig selv og for de fællesskaber, som de indgår i. Mødet mellem skolens medarbejdere og elever skal ske i ligeværdighed, åbenhed og gensidig respekt.
  • bidrage til udvikling af elevernes personlighed. Gennem livtag med de store spørgsmål om liv og kristentro opmuntres eleverne til personlig stillingtagen og til valg af livsværdier.