IT på Tølløse Privat- og Efterskole

På Tølløse Privat- og Efterskole er der smartboards eller fladskærme i alle klasselokaler, og meget af undervisningen forgår med en computer. For Tølløse Privat- og Efterskole er det vigtigt at computeren bliver et naturligt og godt redskab for eleverne. 

Alle elever skal have en bærbar computer med når de begynder på skolen, og vi forventer at du medbringer den til timerne, med mindre andet er aftalt. 

Langt det meste af kommunikationen mellem skole og elev foregår via elevintra. 

Fra skoleåret 2013/2014 og frem over vil alle efterskoleelever på Tølløse Privat- og Efterskole få en IPad Mini, som vil indgå som en del af undervisningen.