Undervisningsmiljøvurdering

Vurderingen og den efterfølgende konklusion er samlet i tre dokumenter:

Elevernes undervisningsmiljø evalueres hvert 3. år. Næste gang i skoleåret 2017-18

Elevernes Undervisningsmiljøvurdering, konklusioner marts 2015

Fire elever har været sammen med CO i 2 lektioner, hvor vi har gennemgået efterskoleelevernes besvarelser.

 

Fokusgruppens vigtigste kommentarer

Skolens opfølgning på vurderingen

s. 12

Vi har 11 elever som ikke synes de har en voksen at tale med.

 

Ændringer fra og med skoleåret 15 / 16:

·       Fokus på tidlig relations dannelse mellem familielærere og elever

·       Oprettelse af samtalegruppe for stille piger

·       Styrkelse af omsorgslærernes resurser og indsats

 

s. 13

Der er plads til forbedring fra lærerne mht. det at gøre sine lektioner spændende:

-        Det er vigtigt at lærerne siger: ”Hvad synes du?” De må ikke bare kører solo på tavlen.

-        Vælg spændende emner i sprogfagene. Inddrag eleverne i valg af emner! F.eks. nogle mere aktuelle.

-         

Kommentarerne er videregivet på lærermøde, og lærerne har arbejdet med undervisningsformen

s. 14

Lærerne bør inddrage eleverne mere i valget af undervisningsmetoder.

 

Samme som ovenfor

s. 16

Når man får skriftlige opgaver retur, så savner eleverne at det bliver pointeret, hvad det var som var godt. Altså ros!

 

Samme som ovenfor

s. 17

4 elever på efterskolen føler sig alene. Vær opmærksom på om nogle elever kommer til at sidde alene. Lav evt. flere speed-date-agtige arrangementer.

 

Se tiltag ovenfor (s.12)

s. 21

Internet dækning

-        Når man er på så er det godt, men her er zoner hvor man ikke kan komme på nettet.

-        Det er et problem at nogle elever trækker voldsomt på nettet når de spiller.

-         

Fra 2016 er Skolens internetdækning væsentligt forbedret. Nye accespoints overalt. Forbedret kapacitet. Denne udvides og forbedres igen i 2017

s. 24

Efterskolerådet synes selv de har meget indflydelse. Denne indflydelse kunne godt hypes mere.

 

 

s. 28

Lokalerne uden moderne udluftning, trænger til det.

 

Skolen har nu (februar 2017) ventilation i samtlige undervisningslokaler

s. 30

Den generelle tilfredshed på efterskolen er helt ok.

 

 

s. 31

Aktiviteter i efterskolens aftenprogram skal ikke være obligatorisk, men flere spændende ting er velkomne. Særligt er det en god ide at reklamere for noget som kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

 

Vi fastholder, at der skal være obligatoriske aktiviteter, med størst frekvens i starten af skoleåret

s. 32

80 procent af efterskolens elever synes der er en passende mængde regler på skolen.