Livet på efterskolen

Det vigtigste for os er, at alle elever er ligeværdige medlemmer af fællesskabet på skolen. Alle har derfor et fælles ansvar for, at du selv og andre synes, at her er rart at være.

Forventninger
Du kan forvente af os, at vi gør alt, hvad der er muligt, for at hjælpe dig til et godt år på efterskolen.
Vi forventer af dig, at du er parat til at udvikle dig menneskeligt og fagligt, at du gør, hvad du kan for at bidrage til fællesskabet på skolen, og at du aktivt arbejder for, at der er en god stemning og et åbent kammeratskab.
Vi forventer, at du deltager aktivt i livet på skolen: undervisning, aktiviteter og pligter som rengøring på dit værelse og din families område og i køkkentjans i din køkkenuge.

Trivsel
Vi vil arbejde for, at du befinder dig godt på skolen. Derfor ønsker vi, at du fortæller os om skuffelser i forhold til dine forventninger, eller hvis du oplever negativ adfærd i en eller anden form.
Din familiegruppelærer og du har i løbet af skoleåret to planlagte trivselssamtaler i uge 38 og 3, hvor du får mulighed for at tale med familiegruppelæreren om, hvordan du har det. Familielæreren er din vigtigste kontaktperson, hvis opgave blandt andet er at følge med i, hvordan du har det. Du er altid velkommen til at kontakte familielæreren, lærere og ledelse med eventuelle problemer eller tvivl. Familielæreren er også den person der har kontakten til dine forældre derhjemme.

Samarbejde
Livet på skolen er sat sammen af en lang række aktiviteter, hvor elever og lærere må samarbejde. Samarbejdet foregår ad mange kanaler. Dels snakker man med hinanden, når der opstår spørgsmål eller uenigheder. Dels er familiegrupperne bl.a. dannet for at give en mindre gruppe elever mulighed for sammen med deres familielærer at drøfte spørgsmål af fælles interesse, og endelig er efterskolerådet det sted, hvor spørgsmål, som vedrører alle, kan behandles grundigt.

Regler
Vi har kun ganske få regler. Disse regler forventer vi til gengæld, at du overholder, fordi de er et udtryk for, hvordan vi vil have det på vores skole:

Den vigtigste regel er, at du respekterer dine kammerater og lærere, således at du behandler dem positivt og med accept af deres privatliv og grænser. Du kan forvente den samme respekt fra lærere og kammerater. Vi accepterer ikke mobning, racistiske handlinger eller anden nedværdigende adfærd hverken over for dig eller over for andre.

Du skal helt undlade at anvende hash eller narkotika i det år, du er elev på skolen. Det er under alle omstændigheder dårligt for dig, og helt uforeneligt med at være efterskoleelev.
Det er forbudt at opbevare eller bruge alkohol eller andre former for rusmidler på skolen eller på vej til eller fra skolen.

Overtrædelse af reglerne kan medføre, at vi afbryder dit efterskoleophold.

Døgnrytme på skolen
Skoledage:
7.00 Morgenløb (familiegrupperne sendes af sted mellem 7.00-7.10) herefter morgenmad 7.45- 8.15 Oprydning på værelset
8.15 Skolegangen begynder.
9.00– 9.10 Morgensang (mandag til torsdag)
9.55-10.15 Pause med frugt, før skoledagen forsætter.
11.40 Middagsmad.
14.35-15.00 Pause med servering, før skoledagen forsætter.
17.30–18.00 Aftensmad. Kl. 17.45 skal alle være i spisesalen.
18.00-19.00 Stilletid.
19.00 Aktiviteter, lektiehjælp, hygge i dagligstuen
20.30 Servering i dagligstuen.
22.00 Er du på din gang og begynder på at gå i seng og sige godnat til dine kammerater. 22.15 Skal du være på dit værelse. Du har slukket musik, computere, tablets m.m.
22.30 Skal du ligge i din seng.
22.45 Senest slukker du lyset og lægger dig til at sove.

Fridage:
11.00 Brunch.
Program for fridage planlægges af lærere og elever, der er på skolen. Spisetider kan variere efter programmet. Sengetiden bliver fastsat af tilsynslærerne.
18.00 Aftensmad medmindre, der er aftalt et andet tidspunkt.


Efterskolen fra A til Z
De følgende sider beskriver forskellige relevante forhold, stort og små imellem hinanden. Emnerne er i alfabetisk rækkefølge. Tilsammen beskriver de den måde vi organiserer livet på skolen på, således at vi opnår det, vi gerne vil: At hverdagen fungerer og hver enkelt trives i fællesskabet.

Brandsikring
Du må hverken have stearinlys, røgelse, tændstikker eller lightere på dit værelse. Brandslukningsmateriellet på gangene skal altid være i orden, og det må selvfølgelig ikke bruges til leg. Lofter og lamper må ikke dækkes med klæde eller plakater.

Computere og Officepakken
Du har din egen computer med, men vi tilbyder dig Microsoft Office 365. Instruktioner til at hente den til din computer finder du her: tpoe.dk/office365. Vi vil gerne have at alle installerer det på deres computer, da det gør mange ting lettere i undervisningen, hvis alle sidder med samme office-pakke.
Hvis der er problemer med computere, netværk, installation eller lignende, er man meget velkommen til at henvende sig hos vores IT-mand Michael Mikkelsen – han har kontor på 1. sal i hovedbygningen

Faciliteter
(Hallen, fitnesscenter, biblioteket, lektiecafe, hjemkundskab, krealokalet, musiklokaler m.m.)
Du er meget velkommen til at bruge skolens faciliteter. Husk, at du selv rydder op efter dig. Du må kun bruge indendørs fodtøj i hallen og i fitnesscentret.

Fravær
Du skal selvfølgelig møde til undervisning, aktiviteter mv., da det er en vigtig forudsætning for læring og udvikling. Vi accepterer derfor ikke pjæk eller andet fravær, der ikke på forhånd er aftalt.

Gæster
Du kan have besøg af din nærmeste familie, når du har fri. Andre gæster udefra kan komme på besøg efter forudgående aftale med en af tilsynslærerne. Tidligere elever på TPOE må ikke komme på besøg i perioden fra sommerferien til efterårsferien. Efter efterårsferien kan man i begrænset omfang godt have overnattende gæster i weekenden.

Husdyr
Man må slet ikke have husdyr med på efterskole.

Internet
Skolen tilbyder trådløst internet til alle. Man skal vælge det netværk der hedder ”TPOE-hotspot”, og her bruge sig UNI-login for at komme på.
Netværket slukker kl. 2215 på hverdage, og i dagtimerne kan det ikke benyttes til gaming

Lektier
Vi har afsat en time til lektielæsning hver dag i stilletiden. Der vil i perioder med afleveringer være mere lektielæsning, men også gode muligheder for at få hjælp, såfremt du har svært ved det: Lektiecafe, lærere i stilletid og i opholdsstuen om aftenen.

Morgenløb
Man skal melde sig familiegruppevis til morgenvagten på hovedtrappen mellem kl. 7.00 og 7.10. Ofte vil der stå en lærer midtvejs på ruten for at føre protokol. Man skal have vest på.
Når man er tilbage, går man direkte i spisesalen til morgenmad.

Måltiderne
Du skal deltage i morgen-, middags- og aftensmad, fordi det er vigtigt for dit velvære og giver den nødvendige energi til efterskolelivet. Til middags- og aftensmad får I alle fælles beskeder, og posten deles ud.
Al mad der serveres i spisesalen, sætter vi os ned ved bordene og spiser. Man må ikke tage mad med ud af spisesalen, undtagen et enkelt stykke frugt. Dette gælder både ved måltider og eftermiddagsservering.

Praktisk arbejde
Familiegruppen har ansvaret for nogle rengøringsopgaver. Onsdag i 5. lektion er der rengøring af fællesområder ved 10. klasserne, og fredag i 4. time er der weekendrengøring for alle.
Herudover deltager familiegrupperne i fælles praktiske opgaver. Alle er med til at lave mad til hele skolen mindst 1 hel uge inkl. den weekend som indgår i ugen. Du får grundig besked om arbejdet i god tid, før du skal begynde. Mødetid i køkkenet er 6.30. Du skal bruge det tøj og de træsko, der bliver udleveret af hensyn til din egen sikkerhed.

Rygning
Det er totalt forbudt at ryge på skoler i Danmark, inde såvel som ude. Dette gælder også Tølløse Privat- og Efterskole. Vi optager kun elever, som er ikke-rygere.

Slid, uheld og skader
Omkostninger ved almindeligt slid på materiel, bøger o.a. er dækket af skolepengene. Omkostninger som følge af uheld eller ubetænksomhed vil som hovedregel skulle betales af dig selv eller dine forældre, evt. dine forældres forsikring. Vi vil udbedre skader på f.eks. værelse så hurtigt som overhovedet muligt, og dermed også afregne umiddelbart efter at skaden er sket.

Skolebøger m.m.
Du låner bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen. Mens du har dem, er det dit ansvar at behandle materialerne pænt. Derfor skal bøgerne bindes ind. Skulle der ske uheld der medfører at bøgerne og materialerne skal udskiftes før tiden, vil du selv eller din forældre skulle betale omkostningerne.

Sportsartikler
Vi vil meget gerne have at eleverne dyrker sport i fritiden. Derfor sælger vi bordtennisbat, bordtennis-, basket-, volley- og fodbolde meget billigt fra Jens’ kontor.

Stilletid
Du skal være på dit eget værelse for at læse dine lektier eller blot fordøje dine indtryk. Man må gerne høre musik ved lav styrke. Der vil i dette tidsrum gå 3 lærere rundt mellem værelserne.

Strømforbrug
Man må ikke, uden særlig aftale med ledelsen, have stationær computer på værelset. Apparaterne slukkes, når de ikke er i brug, dog senest kl. 22.15. En elkedel er det eneste strømforbrugende køkkenudstyr man må have på værelset.

Sygdom
Hvis du føler dig sløj eller syg om morgenen, skal du gå til morgenvagten i hovedbygningen, også selv om det er ubehageligt for dig, og du selv vurderer, at du ikke skal deltage i morgenløb. Morgenvagten vurderer, om man skal ligge i sengen eller evt. til læge. Skal du til læge her i Tølløse, bestiller morgenvagten tid.
Føler du dig syg i løbet af dagen skal du kontakte den lærer du skal have i den førstkommende time for at aftale, hvad du gør.
Hvis du bliver syg mens du er hjemme, skal dine forældre kontakte tilsynslæreren mellem kl. 19 og 21 søndag aften. Det skal ske på tlf. 24 23 80 05 eller 24 47 36 46.

Telefoner
Mobiltelefoner skal være slukket eller sat på lydløs til lektioner og samlinger. Du skal være diskret, når du taler i telefon, så andre ikke forstyrres af samtalen.

Tilsynslærere
På hverdage er der tre lærere der har tilsyn på skolen. En af lærerne er på skolen fra eftermiddagsserveringen, og de to andre er her fra aftensmaden.
Hvis du om eftermiddagen gerne vil have låst op til nogle fritidsaktiviteter, eller bare gerne have fat i en lærer, så kan vedkommende kontaktes på 24238005.

Uden for skolen
På hverdage kan du kun tage væk fra skolen, hvis du har aftalt det den lærer der har tilsyn om eftermiddagen. Vi vil typisk give lov til kortere ture til f.eks. Holbæk, og næsten aldrig til længere ture som f.eks. København.
Søndag kommer du tilbage på skolen senest 21.30. Hvis du helt ekstraordinært ikke er tilbage på det forventede tidspunkt, skal dine forældre ringe søndag aften til tilsynsmobiltelefonen på 24 23 80 05 eller 24 47 36 46 mellem kl. 19 og kl. 21, tilsynslæreren tager mod besked. Når du kommer tilbage til skolen efter en weekend, skal du kontakte tilsynslæreren i elevopholdstuen, så vi ved, at du er kommet. I dagtimerne må du gerne gå i byen, hvis du ikke har undervisning. Efter aftensmad opholder du dig på skolens område. En undtagelse kan dog være, at du går en kort tur for at handle i byen.

Værelse
Dit værelse skal være et rart sted for dig selv og andre. Det er din private ”dagligstue”. Der skal være pænt og ryddet op hver dag. Ved værelsesbytte og ved skoleårets slutning afleveres værelset rengjort og i samme stand, som du modtog det. Du er ansvarlig for de uheld eller skader, som ikke kommer af daglig brug. Hvis andre end dig selv er skyld i skaden er det dem, der skal betale for reparationen – under forudsætning af, at vi får det at vide straks.

Weekender
En weekend på efterskole giver nogle andre spændende muligheder end dem som man møder i hverdagen, både med hensyn til aktiviteter, men det er også ofte i weekenderne, at man får mulighed for at danne nye relationer til kammerater, som man måske ikke kender så godt endnu. Derfor vil vi kraftigt opfordre dig til at blive i weekenderne.

Indholdet i weekenderne varierer meget, og I er altid velkomne til at komme med ønsker og forslag til aktiviteter. En del af weekenderne bliver planlagt af de forskellige familiegrupper, så I har stor mulighed for at præge indholdet.
Hvis du ønsker at have gæster i weekenden, skal dette aftales med weekendvagterne først, og det kan tidligst lade sig gøre efter efterårsferien

Det er vigtigt, at de elever som er på skolen i en weekend, har hele weekenden som samlet hold. Man skal give besked via ”Viggo” senest til middag om tirsdag, om man er der i weekenden eller ej.
Derfor skal elever, der har været hjemme i en weekend først komme efter kl. 19 på søndage. Ligeledes åbner skolen for elever efter en ferie eller lignende først kl. 19 søndag.

Procedure vedr. udskrivning af elever

Grundlæggende er indfaldsvinklen i forbindelse med elev-udfordringer: dialog og afsøgning af mulighederne for, at eleven kan fortsætte på skolen.

De enkelte trin i den efterfølgende beskrivelse tages derfor kun i anvendelse i det omfang, udfordringerne ikke bliver løst. Hensigten er at nå gode løsninger så tidligt i forløbet som muligt og dermed overflødiggøre de efterfølgende trin.

Der kan være forskel i indfaldsvinklen alt efter udfordringernes art, og derfor beskrives til sidst et forløb, hvor årsagen er åbenlyse brud på de regler, hvor skolen på forhånd har angivet, at bortvisning kan være konsekvensen.

Men først proceduren, hvis der er tale om udfordringer af anden art.

Procedure I

 • I første omgang foregår dialog omkring elev-udfordringer primært mellem eleven og familiegruppelæreren.

 • Forældrene orienteres, hvis det vurderes, at udfordringerne ikke umiddelbart kan løses gennem denne helt almindelige dialog.

 • Skolen har mulighed for at inddrage både samtalelærere og egen psykolog. Dette kræver, at skolens ledelse informeres og godkender den særlige indsats.

 • Hvis problemerne ikke ser ud til at kunne løses ved hjælp af ovennævnte ressourcer, skal ledelsen igen inddrages, og forældrene orienteres skriftligt.

 • Ved fortsatte udfordringer sendes eleven hjem til en samtale med forældrene, mens skolen overvejer sin position. Orienteringen til forældrene som oplæg til samtalen derhjemme gives af familiegruppelæreren og/eller en leder.

 • Udfaldet af overvejelserne vil på dette tidspunkt ikke være afgjort. Skolen benytter tiden, mens eleven er hjemme, til at nå frem til en foreløbig indstilling, der meddeles skriftligt.

 • Herefter indkaldes til et møde med elev og forældre, hvor eleven har mulighed for at blive hørt – nogle gange kan mødet deles i to, så eleven ikke deltager i hele mødet.

 • Ved slutningen af dette møde, kan der være truffet en endelig beslutning – enten i enighed eller i nogle tilfælde ensidigt fra skolens eller forældrenes side. Under alle omstændigheder udfærdiges et notat, som beskriver overvejelserne og konklusionerne.

 • Er konklusionen, at der er brug for mere tid eller at inddrage nye aspekter, kan der aftales ekstra betænkningstid og endnu et møde.

 • Også fra dette ekstra møde skal der udfærdiges et notat. Procedure II

• Hvis udfordringerne skyldes åbenlyse brud på skolens forbud mod besiddelse og anvendelse af euforiserende stoffer og alkohol, tyveri i forbindelse med ophold på skolen eller vedvarende voldelig, truende, sexistisk eller racistisk adfærd, så indkaldes forældrene til et møde på skolen, sammen med eleven. På dette møde orienteres om udfordringerne, og eleven får mulighed for at blive hørt. Mødet kan evt. deles i to, så eleven ikke deltager i hele mødet. Der udarbejdes et notat med overvejelser og evt. foreløbig konklusion.

Side 1 af 2

Tølløse Privat- og Efterskole -  Procedure vedr. udskrivning

 • Efter mødet tager forældrene eleven med hjem, så de får mulighed for at tale situationen igennem, og så skolen kan afklare sin position i forhold til udskrivning/mulighed for at forsætte samarbejdet. Skolen meddeler sin position skriftligt til forældre og elev.

 • Der afholdes derefter endnu et møde på skolen med både elev og forældre. Her får eleven igen mulighed for at blive hørt. Mødets konklusion skrives i et notat.

  Målet vil i begge udgaver af proceduren være, at beslutninger træffes i enighed, så langt det er muligt. Forældre kan naturligvis ensidigt beslutte udskrivning, hvis de ønsker det, men ellers ligger ansvaret for beslutning om udskrivning hos skolens ledere – og i sidste instans hos forstanderen.

  Fra skolens side vil deltagerne i møder med elev og forældre være 1-2 fra ledelsen samt familiegruppelæreren.

  Ledere, som kan deltage i disse samtaler, er: forstander, viceforstander, pædagogisk afdelingsleder på efterskolen.

  De nævnte notater skal være tilgængelige for både skole og hjem.

  Efter en bortvisning tilbyder skolen elev og forældre et opfølgende møde med skolen. Her kan drøftes, hvordan skolen, hvis elev og forældre ønsker det, kan bidrage til, at eleven kommer bedst muligt videre på en ny skole. Sker bortvisningen inden for et par måneder forud for prøveaflæggelse, kan skolen for eksempel tilbyde, at eleven kan aflægge prøver på Tølløse Privat- og Efterskole, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

  Henrik Kristiansen

  Forstander, Tølløse Privat- og Efterskole

  Proceduren er forelagt bestyrelsen og godkendt på møde 19/3-2022

  Proceduren lægges på skolens hjemmeside sammen med den generelle introduktion “Livet på efterskolen” samt “Procedure vedr urinprøver”

Procedure ved aflæggelse af urinprøve.

Brug af euforiserende stoffer er uforligneligt med et ophold på Tølløse Privat- og Efterskole. Overtrædelse af dette forbud kan medføre bortvisning fra skolen.

Hvis vi er i en situation, hvor vi har begrundet mistanke om, at en elev har indtaget euforiserende stoffer, og denne elev ikke vedkender sig dette, kan vi se os nødsaget til at bede eleven om at aflægge en urinprøve.

Forud for prøvetagningen vil eleven blive bedt om at give et skriftligt samtykke til, at prøven foretages, og elevens forældre vil blive informeret herom, inden prøven tages.

Erfaringer viser, at det kan være nødvendigt at undersøge, om eleven medbringer urin, som vedkommende ved ikke indeholder spor af euforisende stoffer, og det kan derfor være nødvendigt at kropsvisitere eleven inden prøvetagning. Hvis dette skønnes nødvendigt, vil eleven også blive bedt om at give skriftligt samtykke til dette, og forældrene vil blive informeret herom, inden visiteringen finder sted.

Prøvetagning vil finde sted i et egnet lokale udpeget af skolen, under observation af en leder/lærer af samme køn som eleven.

Prøvesvaret vil blive meddelt eleven og dennes forældre umiddelbart efter det foreligger, og eventuelt yderligere tiltag vil efterfølgende blive foretaget med inddragelse af eleven og dennes forældre.