1.7 Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen følger Fælles Mål, dvs. samme delmål og slutmål som Folkeskolens fag.

https://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

Her kan du også se de overordnede læseplaner for 7. – 9. klasse