Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljø, Privatskolen

Læsning af

Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering

 

Efterskolen og Privatskolen på TPOE oktober 2020

 

Svaroverblik

Måling skoleåret 2018-19 samlet antal svar 64 ud af 136 elever    64%

Måling oktober 2020 samlet antal svar 124 ud af 142 elever          87%

 • Væsentlig flere efterskoleelever har svaret på målingen ift. sidst.
 • På privatskolen har man begge år ligget på ca. 85%

 

Social trivsel

Er du glad for din skole?

Efterskolen:

Måling skoleåret 2018-19 samlet 89% svarer ”tit”42% eller ”meget tit”47%, 2 elever svarede ”sjældent” ingen svarede ”aldrig”.

Måling oktober 2020 samlet 93% svarer ”tit”27% eller ”meget tit”66%, 0 elever svarede ”sjældent” eller ”aldrig”

 • Efterskoleeleverne er endnu gladere for TPOE, end dem der var her for 2 år siden.

Privatskolen:

 • Tilfredshedsniveauet er gennemsnitligt helt ens på privatskolen og efterskolen. Dog med den generelle tendens, at skolens mest tilfredse klasser er 7.  Denne tilfredshed falder desværre jævnt med alderen indtil dimission.

 

Jeg føler, at jeg hører til på min skole?

Ca. 80% angiver okt 2020 og for to år siden at de er ”enig” eller ”helt enig” i dette udsagn. 5% angiver sig som ”uenig” i dette udsagn, det var kun 3% for to år siden.

 • Følelsen af ”at høre til” ligge på samme niveau som for to år siden. Der er en svag følelse af tilhør for ca. 1 elev pr. klasse. Niveauet på privatskolen er tilsvarende.

 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Ca. 90% angiver at de ”For det meste” eller ”Altid” føler sig tryg i skolen. Det har ikke ændret sig. Resten var ”Ved ikke” for to år siden. I 2020 var der 3% som angav ”Sjældent”.

 • Tryghedsfølelsen ligger på helt samme høje niveau for 97% af eleverne. Der er 4 elever i 2020 som ”Sjældent” føler sig trygge, vi tror dette var knyttet til en bestemt elev som blev bortvist.
 • Til sammenligning ligger tryghedsfølelsen, en anelse lavere, på 93% for privatskoleeleverne.

 

Faglig trivsel

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

Måling efterskoleåret 2018-19 samlet 60% svarer ”tit” eller ”meget tit”, ingen svarede ”sjældent” eller ”aldrig”.

Måling oktober 2020 samlet 66% svarer ”tit” eller ”meget tit”, 8% svarede ”sjældent”, ingen svarede ”aldrig”.

 • Sammenligner man de to år, så er vi gået fra ingen, til at have ti efterskoleelever som ”Sjældent” lever op til egne faglige ambitioner. Det er ikke muligt ud fra det, at sige om det er ambitionsniveauet der er steget eller indlæringsevnen der er faldet for ”de ikke tilfredse efterskoleelever”.
 • På privatskolen har man ligget stabilt på at 6% svarede, at de ”Sjældent” eller ”Aldrig” levede op til deres egen faglige ambition..

 

Kan du koncentrere dig i timerne?

Ca. 60% angiver ”Tit” eller ”Meget tit”. Det har ikke ændret sig. I 2018-19 var det 10% af eleverne som angav, at de ”Sjældent” kunne koncentrere sig i timerne, dette er i okt 2020 faldet til 7%.

 • Efterskoleelevernes egen vurdering af deres evne til at koncentrere sig har ikke ændret sig. Niveauet er det samme som 9. og 10 kl. på privatskolen. Eleverne i 7.klasse synes selv de er lidt bedre til at koncentrere sig.

 

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

For to år siden var 20% ”Uenig” eller ”Helt uenig” i dette udsagn. Vi konkluderede, at det ikke var et tilfredsstillende niveau. I oktober 2020 var denne gruppe reduceret til 15%.

 • I 9. og 10. klasse skal der fortsat arbejdes på eleverne motivation. Den er på disse år blevet bedre, men der er stadig plads til forbedring. Privatskolen 7.kl. ligger på samme niveau.  
 • På privatskolen kan man se, at den gruppe der kæmper med lysten til ”at lære mere” er 9. og 10.kl. Her er deres tilsvarende 30%.

 

Ro og orden

Er det let at høre hvad læreren siger i timerne?

Andelen som angiver ”tit” eller ”meget tit” ligger stabilt på 95%. På Privatskolen er det en anelse sværere med 86%.

 

Hvis der er larm i klassen, kan læreren hurtigt få skabt ro.

For to år siden angav 13% af efterskolen ”Sjældent” eller ”aldrig” til dette spørgsmål, det er nu reduceret til 1%. Privatskolen ligger fortsat på de 13%

 • Vi har ikke støjproblemer i efterskoleklasserne.
 • Lærerne er blevet bedre til at skabe ro.
 • Ca. 3 elever pr privatskoleklasse mener vi fortsat har et støjproblem.

 

Trivsel i øvrigt

Hvor tit har du ondt i maven?

Andelen af efterskoleelever som svarede ”Sjældent” eller ”Aldrig” er steget fra 62% til 76%. Privatskoleeleverne ligger endnu bedre med 78%.

 

 

 

Hvor tit har du ondt i hovedet?

Andelen som angiver ”Tit” eller ”Meget tit” er faldet fra 24% til 18%. Privatskoleeleverne ligger endnu bedre med kun 14%.

 • Vores efterskoleelever har det bedre på disse områder end for 2 år siden. Der er dog stadig plads til forbedring.
 • Privatskoleelevernes fysiske helbred mht. hovedpine og mavepine er også forbedret på disse 2 skoleår og ligger nu endnu bedre en efterskolen.

 

Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

Konstant ca. 7% af vores efterskoleelever er uenige i dette udsagn. Vurderingen er fra vores privatskoleelever er kun ca halvt så god med 14%.

 

Jeg synes, der er pænt og rent på skolen.

Vi er på efterskolen gået fra at 6% var uenige i dette udsagn til 0%. Privatskoleeleverne ligger konstant her på ca. 3%.

 • Vi har en meget høj grad af tilfredshed med rengøringsstandarden på skolen.