Undervisningsmiljø, Privatskolen

Fokusgruppe med elever fra 7.-9. klasse
En til to elever fra hver klasse var inviteret til møde tirsdag den 3. februar 2015 for at gennemgå resultaterne af den netbaserede undervisningsmiljøvurdering, som 202 ud af 231 elever havde deltaget i før jul.

På mødet fik eleverne også mulighed for at komme med egne forslag til forbedringer af undervisningsmiljøet, og her følger en kort opsamling af de punkter, der blev nævnt:

Elevråd
Gerne en dreng og en pige fra hver klasse, som mødes en gang om måneden. Elevrådet kan fx arbejde med, hvordan der bliver mere fællesskab på tværs af klasser og årgange. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til elevrådet, hvis det skal give mening. Klasserne skal vælge repræsentanterne, og de, der stiller op, skal forklare, hvad de gerne vil i elevrådet.

Fællesskab på tværs
Gerne flere aktiviteter uden for/på tværs af klasserne. Nogle af fællestimerne kan måske bruges til aktiviteter, hvor eleverne er anderledes sat sammen end som klasser.

Det vil være godt, hvis der bliver gjort endnu mere ud af de udendørs og andre fællesområder. Mere end 4 hængekøjer (eller noget andet tilsvarende), adgang til bordfodbold og lignende, bat og bolde til det udendørs bordtennisbord.

Et akvarium/terrarium, som eleverne passer (på).

Undervisningen
Det er vigtigt at sikre sig, at alle er med, og at IT-mulighederne ikke distraherer. Det er en god ide med afvekslende former, så ikke alt kommer fra tavlen og skrives ned (kun af nogle). Det er godt at inddrage eleverne og variere formen. Humor er godt! Det samme er lyttende lærere.

Det vil være fint at styrke idræt, fx med 2 timer om ugen, men måske kun i 7.-8. klasse.

Smartboard er bedre end TV, fordi man kan skrive på dem, og fordi de er større. Lærerne skal lære, hvordan man stiller skærmen om/slår tv til, så der ikke hver gang skal bruges tid på, at eleverne forklarer det. Nettet er ofte for ustabilt.

Bygningerne

Bygningerne er flotte, men luften er især sidst på dagen ikke så god. Indtil der kommer bedre ventilation, må lærerne tage ansvar for at lufte ud/lufte eleverne (rundt om træet), så der ikke skal bruges tid på at diskutere det.

Der må gerne være knager både inden- og udenfor klasselokalerne, så ikke alt behøver være i klassen. I klasserne må der gerne være mere plads til huer, halstørklæder, tasker, bøger – måske kan hylder eller reoler gøre rodet mindre. Måske skal der være hylder til sko/skiftesko…

Skolens opfølgning:
Elevråd

Der er etableret elevråd på Privatskolen fra og med skoleåret 2015 – 2016

Fællesskab på tværs
Vi har siden etableret flere teambuilding aktiviteter

Undervisningen
Fra 2016 er Skolens internetdækning væsentligt forbedret. Nye accespoints overalt. Forbedret kapacitet. Denne udvides og forbedres igen i 2017.

Vi har fastholdt udskiftning af skolens smartboards med TV I klasselokalerne, idet smartbords er væsentlig dyrere og hare en kortere levetid

Bygningerne
Skolen har nu (februar 2017) ventilation i samtlige undervisningslokaler

Vi arbejder stadig på at finde en løsning på knager / reoler / hylder mv.