Julemarked på Tølløse Privat- og Efterskole

Formål:

Formålet for julemarkedet er, at eleverne får viden om og forståelse for levevilkårene i et 3.-verdensland.

I fællesskab at få forberedt og afviklet et åbent hus-arrangemet.

 

Målene:

At skabe et økonomisk overskud, der gives videre til fortrinsvis skoleprojekter i et 3. verdensland.

At eleverne dygtiggøres og udvikler deres bevidsthed ved at arbejde 3. verdenslande i en autentisk sammenhæng i fagene engelsk, geografi, historie, samfundsfag og kristendom/livsforståelse i 9. og 10. klasse.

 

At fremme fællesskab og samarbejde mellem dag- og efterskoleelever.

 

At skolen bliver synlig og engagerer sig i lokalsamfundet via et åbent hus-arrangement, hvor overskuddet går til støtte for udsatte i 3. verden.