Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

19. april 2018 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent:
 2. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden.
 3. Forstanderens beretning v. Birk Christensen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen. - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt.
 8. Evaluering. Fremlæggelse af privatskolens selvevalueringsresultater v Carsten Overbeck
 9. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Lars Gaarden, Charlotte Kasten Larsen og Peter Krogh Jacobsen
  Peter Krogh Jacobsen ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Lars Gaarden, Charlotte Kasten Larsen og Anette Hessner Nielsen
  Suppleanter
  På valg er Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested.
  Bestyrelsen foreslår genvalg

  Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Annette Hessner Nielsen, der ikke kan genvælges
  Bestyrelsen foreslår Rasmus Christensen, far til Gustav 8C
  Suppleant. På Valg er Thomas Jørgensen, som ikke ønsker genvalg
  Bestyrelsen foreslår Camilla Ravn, mor til Luna 8A
 10. Eventuelt.