Generalforsamling 2024

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

24. april 2024 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent, bestyrelsen foreslår Poul Erik Jensen og Carsten Overbeck
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Gitte Elleby
 4. Forstanderens beretning v/ Henrik Kristiansen
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v/ administrator Rikke Møller Mortensen
 6. Sidste nyt om byggeri af samlingssal, hvor langt er vi nået? v/ Henrik Kristiansen
 7. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. - Forslag kan sendes på tpoe@tpoe.dk) 
 8. Bestyrelsens forslag: Der er ingen, ud over punkt 9
 9. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen. - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt.
 10. Valg
 • Skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Peter Krogh Jacobsen, Simon Skårhøj og Sine Thorndal
  Alle stiller op igen.
 • Valg af suppleanter
  Mikkel Nilsson og Signe Lund Christensen stiller op
 • Forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer

På valg er Heidi Porsborg Christensen - Heidi stiller op igen.

  • Valg af suppleant
   Heidi Færch Elmegaard Hansen stiller op

11. Eventuelt

Kontingent for medlemskab af skolekredsen

Kontingent for medlemskab af skolekredsen er fortsat 50 kroner om året, og for at have stemmeret ved generalforsamlingen skal det være indbetalt senest 4 uger før, dvs. inden påske.
Kontingentet kan indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229. Husk at skrive navn i tekstfeltet. Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 317423 – husk også her at angive navn i beskedfeltet
Betalinger ud over kontingentet går til jubilæumsfond og elevstøttekonto – skriv gerne hvad jeres beløb skal gå til.