Generalforsamling 2020

Dagsorden for generalforsamling

 

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler 27. august 2020 kl. 19.30

 

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden.

 

2. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden

 

4. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

5. Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen har ingen forslag under dette punkt

 

6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen

Der foreslås uændret kontingent på 50 kroner

 

7. Evaluering. Fremlæggelse af privatskolens selvevalueringsresultater v Carsten Overbeck

 

8. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer

 

På valg er Lars Gaarden, Charlotte Kasten Larsen og Annette Hessner Nielsen Bestyrelsen foreslår Lars Gaarden, Charlotte Kasten Larsen og Annette Hessner Nielsen

 

Suppleanter

På valg er Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested. Bestyrelsen foreslår Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested.

 

9. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Dorthe Bolette Marboe er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår Steffen Jørgensen (far til Malte Jørgensen, 8A)

 

10. Eventuelt.