Generalforsamling 2020

Tølløse Privat- og Efterskoles generalforsamling, som skulle have været afholdt torsdag den 23. april, bliver udskudt.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat en ny dato, men den vil blive udmeldt, så snart det er muligt.

De valgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter, indtil nyvalg kan foretages på generalforsamlingen.

 

 

 

Dagsorden for generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler 23. april 2020 kl. 19.30

 

Dagsorden
Valg af dirigent og referent

 1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden

 2. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden

 4. Indkomne forslag

 5. Bestyrelsens forslag

 6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen

 7. Evaluering. Fremlæggelse af privatskolens selvevalueringsresultater v Carsten Overbeck

 8. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Lars Gaarden, Charlotte Kasten Larsen og Annette Hessner Nielsen

  Suppleanter
  På valg er Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested.

 9. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På valg er Dorthe Bolette Marboe

  Suppleant. Der er d.d. ingen suppleant

 10. Eventuelt