Generalforsamling 2021

Generalforsamling udskudt

Bestyrelsen på Tølløse Privat- og Efterskole vedtog på sit seneste møde at udskyde den ordinære generalforsamling til 26. august 2021 kl. 19.30. Årsagen er corona-restriktionerne, som bl.a. betyder, at selv privatskolens egne elever kun må komme på skolen hver anden uge, og en kraftig opfordring fra myndighederne til at udskyde alle møder med fremmøde på skolen, hvor det kan lade sig gøre.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen vil blive offentliggjort efter bestyrelsesmødet den 18. maj.

Udskydelsen af generalforsamlingen betyder, at man fortsat kan nå at betale til skolekredsen og dermed opnå stemmeret på generalforsamlingen, hvis indbetalingen sker senest d. 14. juli 2021.

 

Mvh

Henrik Kristiansen

Forstander

 

-----------------

Betaling af kontingent: 

Kontingentet for 2021 er fortsat 50 kr. pr. medlem. For ægtefæller bliver kontingentet således 100 kr.

 

Kontingentet indbetales ved en bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn,

reg.nr.:0521 konto nr.: 0000199229.

Husk at skrive navn i tekstfeltet.

 

Det er også muligt at indbetale via mobile Pay: 44065 – husk også her at angive navn i beskedfeltet

 

 

 

------------

 

 

Dagsorden for generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

 

 

 

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

 

  1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden
  2. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen
  7. Evaluering. Fremlæggelse af privatskolens selvevalueringsresultater v Carsten Overbeck
  8. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Gitte Elleby, Mette Langthjem Bertelsen og Arne Juel Jensen

Suppleanter
På valg er Søren Kofoed og Thomas Algot Søllested

9. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Klaus Agerskov

Suppleant. Der er d.d. ingen suppleant

10. Eventuelt