Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling for Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler torsdag den 21. april 2022 kl. 19.30 i skolens spisesal

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

 1. Bestyrelsens beretning v. Lars Gaarden
 2. Forstanderens beretning v. Henrik Kristiansen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v. Lars Gaarden
 4. Indkomne forslag
  Ingen indkommet endnu
 5. Bestyrelsens forslag
  Ingen forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen
  Kontingentet foreslås fastholdt på 50 kroner pr. år
 7. Evaluering
  Gennemgang af den seneste selvevaluering på skolerne v. Carsten Overbeck
 8. Byggesagen
  Opdatering vedr. byggeri af ny samlingssal mm. v. Henrik Kristiansen
 9. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  Annette Hessner Nielsen, Charlotte Kasten Larsen og Lars Gaarden er alle på valg, og ingen af dem genopstiller

Suppleanter
Der skal vælges to suppleanter

 1. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Steffen Michael Jørgensen
   
 2. Eventuelt