Generalforsamling 2023

Generalforsamling 
Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler
20. april 2023 kl. 19.30

Dagsorden 

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Forstanderens beretning

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering

5.      Sidste nyt om byggeri af samlingssal, hvor langt er vi nået?

6.      Indkomne forslag: ÷

7.      Bestyrelsens forslag: ÷

8.      Fastsættelse af kontingent for skolekredsen. 
        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt. 

9.      Valg
Skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
På valg er Arne Juel Jensen, Gitte Elleby og Mette Langthjem Bertelsen - Mette modtager ikke genvalg 

Valg af suppleant(er)
Forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Klaus Agerskov
Klaus modtager ikke genvalg

Valg af suppleant(er).

10.     Eventuelt