Spansk sprog og kultur

Kan vælges af privatskolens 9. og 10. klasse + hele efterskolen

Spansk: Vi tilbyder spansk som valgfag til elever, som vil prøve kræfter med et nyt og spændende fremmedsprog. 

Samtidig vil faget give et billede af det moderne Spanien ved at skildre forskellige miljøer og mennesker. Desuden vil der blive en kort gennemgang af den spanske historie og dermed den spanske erobring af Sydamerika. 

Der vil primært være fokus på at aktivere og stimulere den mundtlige og skriftlige produktion, men som en naturlig del af faget vil eleverne også stifte bekendtskab med spansk kultur og kogekunst. 

Indhold:

Vi skal arbejde med en tekster, der giver eleverne en indføring i den mest basale grammatik, et pænt ordforråd og et mundret spansk. 

Teksterne består af prosa og dialoger, der er særlig velegnede til øvelse af udtale og intonation. Derudover vises der en række spanske film, og faget sluttes af med en eftermiddag/aften, hvor der laves den spanske nationalspise: Tapas.

Lærer: Dorte Finnemann