Bestyrelsens medlemmer

På sit møde tirsdag 26. september 2023, foretog bestyrelsen for Tølløse Privat- og Efterskole en ny konstituering.

Fremover er Gitte Elleby bestyrelsesformand, Søren Kofoed er næstformand, mens den hidtidige formand, Peter Krogh Jacobsen, fortsætter i bestyrelsen og i formandens sted som bestyrelsesansvarlig i forhold til byggeriet af ny samlingssal.


Formand
Gitte Elleby, mail: tpoe@tpoe.dk - att. Formand

Valgt af generalforsamlingen:

- Valgt 2022
Peter Krogh Jacobsen, Sine Thorndal og Simon Skårhøj.

- Valgt 2023
Arne Juel Jensen, Gitte Elleby og Sarah Basnov

Valgt af Privatskoleforældrenes skolekreds: Heidi Porsborg Christensen på valg i 2024, Tina Louise Løndal Schacksen på valg i 2025

Valgt af Baptistkirkens ledelse: Søren Kofoed (Næstformand).

Valgt af Privatskoleforældrenes skolekreds:
Heidi Porsborg Christensen på valg i 2024, Tina Louise Løndal Schacksen på valg i 2025

Suppleanter
Forældrekreds: Vakant
Skolekreds: Linda Marcher og Signe Lund Christensen

Medarbejdere: 
Forstander Henrik Kristiansen
Viceforstander Carsten Overbeck
Afdelingsleder Jens Nørager Schurmann
Administrator Rikke Møller Mortensen
Lærerrådsformand Trine Vith Grande